Publicerad: 2008-10-21

Vīldet īkar mot svenska ungdomar

Sverige Enligt en undersīkning som ett fīrsīkringsbolag nyligen har gjort, sī drabbas omkring var femte av Sveriges tonīringar fīr vīld i form av rīn eller misshandel - vilket īr en kraftig īkning sedan tidigare īr. Vīldet som sedan tidigare īr har vīxt frīn 18 till 20 procent, fīr bīde flickor och pojkar īver hela landet, och innebīr ocksī att ungefīr 102.993 svenska ungdomar varje īr drabbas av vīld, vilket īr en īkning med 10.298 sedan tidigare undersīkningar frīn fīrsīkringsbolaget If. Antalet drabbade īr baserat pī Statistiska centralbyrīns siffror īver ungdomar mellan femton till arton īr, det vill sīga 514.969 personer ur den svenska befolkningsstatistiken.

? Om vi vuxna var lika utsatta skulle samhīllet krīva omedelbara fīrīndringar, sīger den ansvariga fīr personfīrsīkringar, Karin Lidman, frīn fīrsīkringsbolaget i ett pressmeddelande.

Men mest verkar siffran dock ha vuxit framfīr allt mot svenska tonīrsflickor, dīr vīldet har īkat markant i 15 av de 21 līnen i landet, enligt undersīkningen. Det nīmns īven att var femte tonīrsflicka i artonīrsīldern, uppger att de nīgon gīng blivit utsatta fīr misshandel, jīmfīrt med 10 procent frīn fīrra īrets undersīkning vilket īr en markant īkning, bara i Dalarnas līn har siffran stigit frīn 9 till 14 procent, enligt rapporten.

? Det īr illavarslande att vīldet verkar īka och det īr dags att ta ungdomarnas utsatta situation pī allvar. De fysiska skadorna av ungdomsvīldet līker oftast. Men de psykiska skadorna, som rīdsla, otrygghet och misstro mot myndigheter eller samhīlle sītter spīr fīr livet, sīger Karin Lidman.

Men oron bland ungdomarna verkar dock ha minskat īverlag, men bara med nīgra fī procent enligt en enkītundersīkning. Det innebīr dock fortfarande att fyra av tio ungdomar, det vill sīga 40 procent īr rīdda fīr att utsīttas fīr rīn eller misshandel. Men det skiljer sig markant bland ungdomarna som var mellan femton och arton īr gamla, dī mer īn hīlften av flickorna, nīrmare 56 procent kīnner rīdsla fīr att bli utsatt fīr vīld medan enbart var femte pojke, nīstan 20 procent, upplever samma sak. Totalt var 3.091 personer med i undersīkningen som sajten lunarstorm.se utfīrde tillsammans med fīrsīkringsbolaget.

Fīrsīkringsbolaget listade īven de tio vīrst utsatta līnen, dīr svenska tonīrsflickor blivit utsatta fīr misshandel eller rīn.

1) Sīdermanland 23 procent
2) Gīvleborg 23 procent
3) Uppsala 21 procent
4) Jīmtland 21 procent
5) īrebro 20 procent
6) Kronoberg 20 procent
7) īstergītland 19 procent
8) Vīstra Gītaland 19 procent
9) Vīsterbotten 19 procent
10) Vīrmland 19 procent

Senaste reportage frīn nsf.nu

NSF-kampanj i Sīdertīlje

NSF i Sīdertīlje
Sīdertīlje īr en kommun i Stockholms līn dīr mīngkulturens fīljder blivit alltmer pītagliga fīr nordiskīttade kommuninvīnare. Nationalsocialistisk fronts (NSF) aktivister frīn Sīdertīlje med omnejd har under de senaste tvī mīnaderna bedrivit en līgintensiv flygbladskampanj i kommunen fīr att pīvisa det nationalsocialistiska alternativet och informera om hur NSF īmnar ta itu med de problem invīnarna tvingas genomlida.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se