Publicerad: 2008-10-20

Papa Dee fick bīter fīr kvinnomisshandel

Stockholm Idag kom domen mot 42-īrige Daniel Wahlgren, mer kīnd som Papa Dee, som stītt ītalad fīr kvinnomisshandel mot sin fru efter en blīt kvīll den 14 september. Papa Dee dīms fīr ringa misshandel till dagsbīter, domen gīr dīrmed emot īklagaren som hade yrkat pī ītta mīnaders fīngelse.

Papa Dee dīms endast fīr ringa misshandel dī rītten bara anser det bevisat att Papa Dee knuffat in sin 20-īriga hustru Andrea Hedstrīm Wahlgren in i en stenvīgg. īklagaren menade att misshandeln sedan hade fortsatt i parets līgenhet. Grannar larmade pī natten polis sedan de hīrt skrik i parets līgenhet. Nīr polisen kom till platsen sī hittade de Andrea Wahlgren med skador i huvudet.

Under rīttegīngen vittnade Daniel Wahlgrens tidigare flickvīn som gav en bild av musikern som en vīldsam person. Infīr rītten fīrklarade hon att hon misshandlats flera gīnger under deras fīrhīllande. Papa Dee slog ifrīn sig anklagelserna och menade att hon bara ville hīmnas pī honom.

I rītten har sīvīl Daniel Wahlgren som hustrun Andrea hīvdat att det var hon sjīlv som īsamkat sig skadorna. Tvī līkare hade kallats som expertvittnen. Den ena līkaren menade att det īr omījligt att īsamka skadorna pī sig sjīlv pī det sītt som pīstītts medan den andra līkaren menade att det inte helt kan uteslutas.

Rītten var dock oenig om att fria honom fīr misshandeln i līgenheten. Ordfīranden samt en av nīmndemīnnen ville dīma Papa Dee fīr bīda fallen av misshandel. I tingsrītten īr domaren den ende juridiskt utbildade. Dīrmed kommer sannolikt īklagaren att īverklaga domen och utgīngen i hovrītten īr mycket oviss.


Relaterat

ītal mot Papa Dee idag
Papa Dee hīktad pī sannolika skīl misstīnkt fīr misshandel
Kulturberikarna Ken Ring och Papa Dee misstīnkta fīr brott mot kvinnor

Senaste reportage frīn nsf.nu

NSF-kampanj i Sīdertīlje

NSF i Sīdertīlje
Sīdertīlje īr en kommun i Stockholms līn dīr mīngkulturens fīljder blivit alltmer pītagliga fīr nordiskīttade kommuninvīnare. Nationalsocialistisk fronts (NSF) aktivister frīn Sīdertīlje med omnejd har under de senaste tvī mīnaderna bedrivit en līgintensiv flygbladskampanj i kommunen fīr att pīvisa det nationalsocialistiska alternativet och informera om hur NSF īmnar ta itu med de problem invīnarna tvingas genomlida.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se