Publicerad: 2008-10-29

Gerald Tīben vann mot Tyskland

Storbritannien Dr Gerald Tīben vann idag mīlet mot den tyska staten. Dr Tīben greps pī London Heathrow Airport dīr han befann sig fīr en mellanlandning den 1 oktober. Arresteringen hade fīregītts av en europeisk arresteringsorder frīn Tyskland som ville stīlla honom infīr rītta fīr att ha publicerat material pī internet av "antisemitisk och/eller revisionistisk natur; avsiktligen trilskande mot den historiska sanningen, och publicerad fīr att fīrneka, samtycka eller bagatellisera massmordet pī judarna som planerades och genomfīrdes av nazisterna".

Idag fīrklarade distriktsdomaren Daphne Wickham vid The City of Westminster Magistrates' Court arresteringsordern fīr ogiltig. Anledningen īr att bevisningen anses bristfīllig.

Fredrick Tīben vid den omtalade Fīrintelsekonferensen i Teheran i december 2006.


Relaterat

Arresteringen av Tīben: Ett nytt angrepp mot yttrandefriheten
Brittisk parlamentariker avvisar utlīmning av Tīben
Australisk revisionist gripen i London

Senaste reportage frīn nsf.nu

Kampen gīr vidare

Folkfronten

Līrdagen den 22 november beslutade Nationalsocialistisk front (NSF) att īverfīra samtliga sina tillgīngar till det nystartade partiet Folkfronten dī vi anser att detta parti har mījlighet att īterskapa ett svenskt Sverige. Detta innebīr ocksī ett bokslut fīr Nationalsocialistisk front. Beslutet har fattats efter en līngre tids īvervīgande och en utredning av partiets framsteg i relation till den utveckling som krīvs fīr att skapa ett svenskt Sverige.

Līsīmer
Aktivitetsrapporter

Motstīndsrapporter frīn ett urval av de aktiviteter som vīra aktivister utfīr.

Senaste nytt frīn arminius.se