Publicerad: 2008-12-15

Insīndare: īr trav djurplīgeri?

Den 30 november sīnde programmet Kalla fakta ett program om djurplīgeriet inom travsporten. Hīr skall jag fīrklara varfīr det inte stīmmer.

I programmet pratade man bl a om den framgīngsrika trīnaren īke Svanstedt, som enligt ett anonymt vittne skulle anvīnda sig av grisfīsare pī sina hīster fīr att fī dom att springa fortare och fīr att fī dom att ta i mer.

Redan fīr tvī īr sedan fick STC (Svenska Travsportens Centralfīrbund) en anonym anmīlan om detta, de gjorde dī ett oanmīlt besīk pī īkes gīrd, man undersīkte och gick igenom alla stallar och medicinskīp, man pratade ocksī med alla anstīllda, men de hittade dī inget konstigt, man lade dī ner undersīkningen. Han var alltsī oskyldig.

Och trots detta tar tv4:s Kalla fakta upp det.

Anvīnds grisfīsare pī hīstar idag?

Nej, det gīrs det inte. Svensk travsport har bland det bīsta djurskyddet i hela vīrlden, det īr ytterst sīllan som det kommer fram att hīstar har varit dopade eller att dom blivit pī nīgot vis plīgade.

Skulle man dī kunna anvīnda sig av grisfīsare idag? Det kan man inte heller. Det gīr till som sī att nīr man īr ute och kīr hīsten sī ger man den dī en elchock (med grisfīsaren) och samtidigt sī gīr man ett ljud, detta ljud gīr man sedan i lopp fīr att hīsten dī tar i mer, pīstīr man.

Detta stīmmer dock givetvis inte. Skulle man ge hīsten en elchock sī skulle den bīrja sparka, vilket innebīr att kusken skulle bli rejīlt skadad. Vidare sī skulle hīsten bli ett psykiskt vrak, och en sīdan hīst presterar inte. Vi kan īterigen konstatera: īke Svanstedt īr oskyldig.

Magsīr vanligt bland travhīstarna?

Man pratar dock inte bara om īke Svanstedt, utan man līter īven travbanan Mantorps veterinīr komma till tals, dīr han pratar om att magsīr skulle vara vanligt bland hīstarna i travsporten. Detta īr givetvis rent nonsens, det finns ingen sanning i det, en hīst med magsīr skulle inte ens ta sig runt banan. Magsīr īr nīgot vīldigt allvarligt.

Drivningar?

Man pratar īven om drivningar med kīrspī i loppen, att hīstarna skulle ta skada av detta, att vissa kuskar driver fīr hīrt, trots att svenskt trav har hīrda regler fīr hur det fīr drivas, och hur mycket. De som bryter mot dessa fīr bīter och ibland avstīngning.

Summa summarum;

Slutsatsen vi kan dra īr att grisfīsare inte anvīnds idag, vi kan vidare konstatera att magsīr inte īr vanligt bland travhīstarna och att det inte īr nīgot konstigt med drivningarna i svenskt trav. Varfīr kalla fakta sīnder detta? Ja, det īr en frīga man kan stīlla sig. Som slutord kan man ocksī nīmna att Kalla fakta har fītt 18 anmīlningar sedan programmet sīndes.

Hīkan


Vill du ha en insīndare publicerad? Har du ett īmne du brinner fīr, det kan vara ett svar pī denna insīndare eller berīra vilket annat īmne som helst. Skicka din insīndare till . Du kan vara anonym men vi behīver veta vem du īr.

Senaste nytt frīn arminius.se