Publicerad: 2009-01-27

Socialdemokrat vill ha EU-frimīrke

Nīgra dokusīpakīndisar blir det inte pī frimīrket, inte ens Jan Emanuel Johansson

Sverige I samband med att Sverige tar īver ordfīrandeklubban fīr EU bīr vi arbeta fīr ett gemensamt EU-frimīrke som gīller i hela unionen. Det skriver socialdemokraten Jan Emanuel Johansson i en skriftlig frīga till EU-ministern Cecilia Malmstrīm. Bland annat skriver han:

- Det borde vara lika sjīlvklart att ha ett EU-frimīrke som att ha en valuta som fungerar i alla EU-līnder.

Det īr fīrstīss ocksī det som īr grundtanken, att knyta samman EU-līnderna till ett land. Det īr inte nīgot speciellt stort problem att man inte kan anvīnda frimīrkena man kīpte i Frankrike i Storbritannien men dīremot skulle det vara en symbolisk vinst fīr dem som efterstrīvar ett Europas fīrenta stater ifall man hade EU-frimīrken istīllet fīr nationella sīdana.

Johansson fīreslīr att de liksom de gemensamma sedlarna ska ha nationella motiv men kunna anvīndas īverallt. I fīrslaget fīreslīr han inte sitt eget ansikte. Istīllet hoppas han att idīn ska vinna folkets hjīrta om det īr folkkīra personer som pryder mīrkena.

- I fīrlīngningen ges vi īven mījligheten att fīra fram svenska fīrfattare sīsom Astrid Lindgren och Selma Lagerlīf, som īr lika stora i Europa som i Sverige, att pryda nīgra av framtidens EU-frimīrken, skriver han.

Med fīrfattarinnor som Astrid Lindgren och Selma Lagerlīf vill alltsī Johansson lura in svenskarna īn djupare i den planerade superstaten. īnskvīrt vore om Jan Emanuel līmnade riksdagen och ītergick till att klīttra i trīd i dokusīpor eftersom det uppenbarligen īr dīr hans kvalitīer ligger.

Senaste nytt frīn arminius.se