Publicerad: 2008-12-16

Brīk uppstod efter polistillslag mot kīllarmoskīn i Rosengīrd

Malmī Vid īttatiden i gīr morse slog polisen till mot kīllarmoskīn pī Ramels vīg i Rosengīrd, benīget i Malmī sedan den ockuperats av muslimer som vīgrar acceptera att hyreskontraktet gītt ut. De kravallutrustade poliserna stormade den ockuperade lokalen med hund och tog īven in tre personer till fīrhīr, alla tre mellan 16 till 18 īr, misstīnkta fīr olaga intrīng.

Ett trettiotal poliser observerade sedan platsen efter tillslaget, och en stor mīngd polisbilar fanns till befogande vid en bensinstation, dī andra muslimska mīnniskor tog sig till platsen. Det uppstod flera mindre men allvarliga incidenter mellan den polisiīra makten och de upprīrda muslimerna, dīr unga muslimer bland annat skall ha lyckats riva ner polisens avspīrrningar vid niotiden och īter igen tog sig in i lokalen vilket resulterade i att polisen hastigt īterigen kīrde ut dem ur den ockuperade lokalen.

Polisen skall ha fīrklarat den massiva insatsen med att man aldrig vet hur ett tillslag av den hīr typen kommer att utveckla sig, enligt Sydsvenskan.

Sydsvenskan rapporterar om hīndelsen som dramatisk och vinklar den givetvis till muslimernas fīrtjīnst, och beskriver hur īmuslimerna īr upprīrda īver polisens agerande och īver hur man klampade in i moskīn med kīngor och hundī och att polisen īven utfīrde īvervīld nīr de beslagtog lokalen med pepparspray.

Den svenska polisiīra makten fīrsīkte īven skapa en dialog med de protesterande ungdomarna, som frīmst var yngre, genom att anvīnda sig av frīgestīllningar sīsom, īborde ni inte vara i skolan?ī

Polisen valde att finnas kvar pī plats under dagen fīr att fīrhindra att ytterligare en ockupation trīdde i kraft och īven fīr att skydda byggarbetarna som hade till uppgift att bomma igen lokalen.

Senaste reportage frīn nsf.nu

Kampen gīr vidare

Folkfronten

Līrdagen den 22 november beslutade Nationalsocialistisk front (NSF) att īverfīra samtliga sina tillgīngar till det nystartade partiet Folkfronten dī vi anser att detta parti har mījlighet att īterskapa ett svenskt Sverige. Detta innebīr ocksī ett bokslut fīr Nationalsocialistisk front. Beslutet har fattats efter en līngre tids īvervīgande och en utredning av partiets framsteg i relation till den utveckling som krīvs fīr att skapa ett svenskt Sverige.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se