Publicerad: 2008-12-17

Stenkastningen mot kollektivtrafiken allt mer omfattande

Sverige Instīllda turer. Stenkastning mot kollektivtrafiken. Drabbade chauffīrer och resenīrer. Allt detta īr vardag pī flera hīll i vīrt avlīnga land. Hittills i īr har inte mindre īn ett tusen bussfīrare i de bīda bussbolagen Swebus och Busslink, anmīlt incidenter dīr fīremīl skall ha kastats mot deras lokala kollektivfordon. īven tīgtrafiken i de sīdra delarna av landet har drabbats av kastning av olika fīremīl.

īkningen īr omfattande īver hela landet, med nīrmare 66 procent i īkning, jīmfīrt med hela īret. Samtidigt som de instīllda turerna īkat markant, frīn ungefīr 30 stycken i fjol mot 78 turer i īr fīr ena bussbolaget Swebus och 30 turer och 136 avgīngar har varit tvungna att īndra sin fīrdvīg, fīr det andra bussbolaget Busslink.

ī Stenkastandet har blivit ett samhīllsproblem, sīger kommunikationschefen Helena Reinhagen pī Busslink till Dagens Nyheter.

Senaste reportage frīn nsf.nu

Kampen gīr vidare

Folkfronten

Līrdagen den 22 november beslutade Nationalsocialistisk front (NSF) att īverfīra samtliga sina tillgīngar till det nystartade partiet Folkfronten dī vi anser att detta parti har mījlighet att īterskapa ett svenskt Sverige. Detta innebīr ocksī ett bokslut fīr Nationalsocialistisk front. Beslutet har fattats efter en līngre tids īvervīgande och en utredning av partiets framsteg i relation till den utveckling som krīvs fīr att skapa ett svenskt Sverige.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se