Publicerad: 2008-12-17

Utlīndska ligor bakom inbrottsvīg i sīdra Sverige

Sverige Sedan fīrsta november i īr har inte mindre īn 1300 inbrott anmīlts i de sīdra līnen Blekinge, Skīne, Smīland, Halland och Vīstra Gītaland. Polisen misstīnker att det rīr sig om utlīndska organiserade ligor som systematiskt gīr igenom stad fīr stad, i līnen. Jīmfīrt med samma mīnad i fjol ser man en īkning med īver 30 procent. Polisen har īnnu bara gripit ett fītal personer ur stīldligorna. Polisen, som īven har bīrjat samarbeta īver līnsdistrikten, har gett inbrottsvīgen hīgsta prioritet och efterlyser tips och andra iakttagelser frīn allmīnheten.

Senaste nytt frīn arminius.se