Publicerad: 2004-09-03

Hjīrne fīrsīker utīka sin mediamakt

Sverige Vi har nu fītt ytterligare ett exempel pī hur svenska landsortstidningar īr pī vīg att slukas av judiska tidningsjīttar.

Det dagsfīrska exemplet handlar om hur VLT-koncernen som īger bla Elfsborgslīns allehanda i Vīnersborg, Trollhīttans tidning och Vestmanlandslīns tidning i Vīsterīs utsatts fīr ett fientligt uppkīpsfīrsīk av ett holdingbolag lett av fīretaget Stampen som bland annat īger Gīteborgsposten och Bohuslīningen.

Stampen kontrolleras av juden Peter Hjīrne. Det īr en man som flera gīnger offentligt uttalat sitt stīd fīr Israel och judenheten. Han har īven bekostat en kampanj fīr att alla niondeklassare i Vīstsverige skulle fī nījet att bevittna hans trosbroders historiefiktion Schindlers list.

Den judiska kontrollen av tidnings-Sverige īkar och kommer att fortsītta īka vilket inom kort placerar oss i samma prekīra situation som Kanada dīr den judiska familjen Asper besitter sīdan total kontroll īver tidningsutbudet att de offentligt kan diktera villkoren fīr vad som fīr och inte fīr lov att sīgas. Exempelvis īr all tīnkbar kritik mot Israel numer tabu.

Borde dī inte journalistkīren protestera? Det īr ju trots all de som mīste skriva om alla hīndelser sī att de bīttre passar den mīngkulturella smīrjans arkitekter!

Verkligheten īr dock sīdan att cirka en tredjedel av journalistkīren, enligt www.journalisten.se, rīstade pī Vīnsterpartiet i det fīrra valet och har dīrmed inga problem med att avsiktligt fīra svensken bakom ljuset. Resterande andel har tydligt insett att kritik mot de som totalt dominerar den marknad man īr verksam inom inte īr bra fīr karriīren.

Fīr att Sverige īter skall kunna bli fritt mīste vi lossa dessa judiska media magnaters och de svenskhatande journalisternas grepp om Sverige.

Som ett steg pī vīgen, sprid tidningen Den Svenske i din kommun!

Relaterat

Senaste reportage frīn nsf.nu

Kampen gīr vidare

Folkfronten

Līrdagen den 22 november beslutade Nationalsocialistisk front (NSF) att īverfīra samtliga sina tillgīngar till det nystartade partiet Folkfronten dī vi anser att detta parti har mījlighet att īterskapa ett svenskt Sverige. Detta innebīr ocksī ett bokslut fīr Nationalsocialistisk front. Beslutet har fattats efter en līngre tids īvervīgande och en utredning av partiets framsteg i relation till den utveckling som krīvs fīr att skapa ett svenskt Sverige.

Līsīmer
Aktivitetsrapporter

Motstīndsrapporter frīn ett urval av de aktiviteter som vīra aktivister utfīr.

Senaste nytt frīn arminius.se