Publicerad: 2007-09-23

Vi bjuder pī en prenumeration pī Den Svenske Nationalsocialisten

īntligen, efter nīgra īrs frīnvaro, īr Den Svenske Nationalsocialisten nu tillbaka som papperstidning. Tidningen startades 1996 och har alltid varit en tidning som givit svenskar en rak och īrlig bild av vad som hīnder i Sverige och vīrlden.

Den Svenske Nationalsocialisten

Bli prenumerant pī Den Svenske Nationalsocialisten

I och med internets mījligheter sī kom satsningen efter en tid att mer och mer hamna pī internet som idag īr den nationalistiska nyhetssida med bīst uppdateringsfrekvens. Men man fīr inte heller underskatta vīrdet av att ge ut en papperstidning. Dīrfīr īr tidningen tillbaka.

I och med den internetkultur som idag finns dīr mīnniskor har fīr vana att fī nyheter och information gratis sī vīljer vi att līta tidningen vara gratis. Dī vi sett hur musikbranschen har drabbats hīrt av nedladdningar sī inser vi att man mīste prīva andra vīgar. Naturligtvis īr det inte gratis fīr oss att skicka ut gratis tidningar till tusentals intresserade svenskar. Tvīrtom sī īr det oerhīrt kostsamt.

Du som ser detta som ett bra initiativ och vill stīdja utgivningen av tidningen īr dīrfīr mer īn vīlkommen att stīdja satsningen pī olika sītt:

1. Du kan stīdprenumerera. Det īr gratis att prenumerera men den som samtidigt vill stīdja utgivningen kan teckna en stīdprenumeration som kostar 300 kronor. Detta īr ett riktpris. Naturligtvis gīr det utmīrkt att sītta in en stīrre summa. Riktpriset īr ocksī att summan īr en īrsavgift men naturligtvis kan man betala in kostnaden efter varje nummer eller varje mīnad.

2. Handla i NSF-Butiken. Alla inkomster som kommer in genom NSF-Butiken anvīnds till politiskt arbete. Pengarna īronmīrks inte till just tidningen utan pengarna anvīnds i allt politiskt arbete.

3. Sītt in ekonomiska bidrag till partiet. Alla bidrag gīr skillnad. Med 20 kronor kan vi trycka en mīngd flygblad. Stora som smī belopp īr vīlkomna. Vill du betala en summa varje mīnad kan du kontakta partiet pī sī skickar vi inbetalningstalonger varje mīnad.

4. Vīrva fler prenumeranter och uppmana dem att pī ett eller annat sītt stīdja utgivningen.

Du kan lītt bli prenumerant pī tidningen genom att skicka ett e-brev med namn och adress till . Du kan ocksī anmīla dig som prenumerant nīr du betalar via plusgiro. Skriv bara prenumerant samt namn och adress i fīltet fīr meddelande.

Tidningen ska komma ut med 4 nummer per īr till att bīrja med. Bli prenumerant redan idag, vi har fortfarande nīgra exemplar kvar av det senaste numret sī om du bīrjar prenumerera nu sī fīr du tidningen hemskickad inom tvī veckor. Har du fītt en tidning hemskickad sī innebīr det att du redan īr prenumerant.

Vill du inte līngre ha tidningen av nīgon anledning sī gīr det alltid bra att kontakta oss via e-post eller vanlig postgīng och meddela att du vill sīga upp din prenumeration.

Du stīdprenumererar genom att sītta in 300 kronor pī plusgirokonto 114 76 94 - 2, ange Anders īrleskog som betalningsmottagare och glīm inte att skriva din adress och att inbetalningen gīller stīdprenumeration.

Senaste reportage frīn nsf.nu

NSF-kampanj i Sīdertīlje

NSF i Sīdertīlje
Sīdertīlje īr en kommun i Stockholms līn dīr mīngkulturens fīljder blivit alltmer pītagliga fīr nordiskīttade kommuninvīnare. Nationalsocialistisk fronts (NSF) aktivister frīn Sīdertīlje med omnejd har under de senaste tvī mīnaderna bedrivit en līgintensiv flygbladskampanj i kommunen fīr att pīvisa det nationalsocialistiska alternativet och informera om hur NSF īmnar ta itu med de problem invīnarna tvingas genomlida.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se