Publicerad: 2008-05-12

Som alla vet sī īr det bara vita som kan vara rasister

Som vit person i dagens Sverige sī blir man konstant bombarderad av skuld via alla de olika sorters media vi har idag. En skuld som alla vita delar lika oavsett bakgrund och upplevelser och som inte gīr att tvītta bort. Konstaterar man det faktumet att mīnga fler invandrare īn svenskar begīr brott sī īr man rasist, īven fast detta faktum har blivit konstaterat om och om igen. Pīpekar man judars mediadominans sī īr man en antisemit som helst av allt vill se alla judarna gasade īven fast en majoritet av Sveriges media īgs av judar. Men det hīr īr tyvīrr en skuld som mīnga vīljer att bīra, fyllda med skam.

Alla īr lika infīr lagen sīger man, men sī īr det verkligen inte, lyssna bara pī ordet hatbrott en gīng. Det līter som ett brott som nīgon begīr av hat. Men om man tittar lite nīrmare pī definitionen sī ser man att sjīlva benīmningen bara īr en falsk fasad. Polisens definition av hatbrott enligt deras egen hemsida īr:

Hatbrott īr ingen brottstyp, det īr ett brott som grundar sig pī gīrningsmannens hat mot grupper och individer pī grund av etnisk tillhīrighet, religiīs uppfattning eller sexuell līggning. Med sexuell līggning avses i lagstiftningen hetero-, homo- och bisexuell līggning.

Enligt den hīr texten sī blir man ju lurad till att tro att man som kristen eller vit och heterosexuell i dagens samhīlle kan bli utsatt fīr ett hatbrott, men man kan inte vara līngre bort frīn sanningen. Titta nīrmare pī definitionen frīn brottsfīrebyggande rīdets rapport om hatbrott sī fīrstīr ni varfīr, enligt BRī sī hīrstammar den hīr definitionen frīn Sīpo.

Det primīra kriteriet i denna rapport fīr att en hīndelse ska kunna klassas som ett hatbrott īr att det īr en majoritetsperson som krīnker en minoritetsperson.

Sedan gīr de in i detalj och fīrklarar de olika sorternas hatbrott och vilka gīrningsmīnnen och offret ska vara fīr att klassas som just ett hatbrott.
Frīmlingsfientligt hatbrott: Gīrningspersonen ska vara av svensk hīrkomst.
Homofobiskt hatbrott: Gīrningspersonen ska vara heterosexuell.
Hīr saknas ocksī definitioner fīr hatbrott mot svenskar, heterosexuella eller kristna.

Ett rent hypotetiskt fall, ett gīng pī femton stycken somalier attackerar en ensam ung svensk man pī vīg hem en kvīll och skriker ur sig att de hatar svenskar och skickar honom till sjukhus just dīrfīr. Dessa femton somalier har dī enligt rīdande lagstiftning inte begītt ett hatbrott, īven fast brottet begicks av hat och endast hat. Man kan ju ocksī se det ur den vinkeln att just i den pīstīdda misshandeln sī var svensken i minoritet och sīledes en minoritetsperson. Nej, det kan man inte heller gīra eftersom definitionen av en majoritetsperson tydligen īr en īfolkgruppī som det finns mer av īn andra folkgrupper ute i samhīllet. Vore dī inte en brottsrubricering i stil med ībrott mot minoritetspersonī vara nīrmare sanningen om man nu īndī ska trilskas med att gīra mīnniskor olika infīr lagen?

Gummiparagrafen hets mot folkgrupp fungerar pī exakt samma sītt, īr du en īmajoritetspersonī sī kan du tydligen inte ta illa vid dig om nīgon talar illa eller sprider hat om din ras, sexuella līggning eller religion. Det īr bara heterosexuella och vita som kan hata frīmlingar och mīnniskor av diverse sexuella avarter, det kan aldrig vara tvīrtom.

Det hīr īr tyvīrr nīgot som prīntas in i vīra unga idag i en sīdan omfattning att de flesta faktiskt verkar tro pī detta. Ett exempel som har skapats fīr att fīrsīka fī ungdomarna idag att inse hur vackert det īr med mīnsklig mīngfald i vīrat avlīnga land īr hemsidan īalla olika, alla likaī som styrs av LSU - Sveriges ungdomsorganisationer. Bland huvudsponsorerna sī har vi bland annat Fīrsīkringsaktiebolaget Skandia och den mycket populīra ungdomssidan Lunarstorm. Den hīr kampanjen fīr īven in stora kapital via den allmīnna arvsfonden. Via Lunarstorm har man under fīrra īret bedrivit marknadsfīring fīr att sprida den hīr hemsidan, vars syfte enligt dem sjīlva īr:

Genom utbildning, opinionsbildning och information arbetar vi fīr att minska fīrdomar.

Klickar man nu sig vidare pī deras hemsida in pī rubriken fīrdomar och pī begrepp sī finns fīljande definition av rasism:

Rasism
Innebīr en indelning av mīnniskor i olika īraserī som vīrderas och behandlas olika pī grund av etnisk tillhīrighet. Enligt rasismen har den īvita rasenī de bīsta egenskaperna och dīrfīr mer vīrd īn andra.

Dī īr alltsī definition av rasism, enligt en hemsida som ska motverka fīrdomar, nīr en vit person anser sig vara mer vīrd īn personer av andra raser. En definition som uppenbarligen delas av bīde Skandia och Lunarstorm. Detta īr en kraftig fīrdom dī vi dagligen ser hur svenskar blir utsatta fīr rasism.

Ett annat mer aktuellt exempel om hur unga vita matas med propagandan om den evigt hatande vita rasen īr det senaste numret av den italienska upplagan av modetidningen Vogue som har antirasistiskt tema. I olika svenska tidningar och hemsidor sī kan man līsa om hur Vogue vīgrar rasism och hur Vogue vill utrota rasismen i modebranschen. En intressant tanke kan man ju tycka men det rīcker med att bara līsa nīgra rader till innan man inser att deras sītt att utrota rasismen dī bara innebīr att utrota den sī kallade īvita rasismenī. Deras stora kampanj gīr nīmligen ut pī att man har ett helt nummer med bara fīrgade modeller, eftersom blonda och blīīgda modeller uppenbarligen var fīr rasistiskt.

Dagens unga svenskar har det inte lītt med tanke pī att de frīn alla medier konstant matas med hur de ska skīmmas īver vilka de īr. Via tidningar som aftonbladet och expressen fīr de hīra om hur de som svenska mīn īr rasister och kvinnomisshandlare, hur de stīr fīr all ondska i vīrlden, hur de īr sīmre īn mīrkhyade mīn pī alla de tīnkbara sītt och vis och att svenska kvinnor gīr bīst i att undvika svenska mīn, allt detta fīr att i nīsta andetag sīga att det inte finns nīgot svenskt sī fort nīgon pīpekar det bra med svenskarna.

Inget av detta motverkar rasism, det īr rasism, rasism mot oss etniska svenskar som vi alla utsītts fīr dagligen. Man kan ju frīga sig vilka tidningsrubriker det blir ifall nīgon fīrsīker att utrota rasismen genom att sītta vita mīnniskor i fīrsta hand istīllet. Jo, det blir rubriker om den hemska, hatande, vita rasisten och som alla ju vet sī īr det ju bara vita som kan vara rasister, det stīr ju sī i lagen.

Senaste nytt frīn arminius.se