Publicerad: 2008-09-16

Ken Ring anmīls fīr misshandel och stīld

Sverige Igīr eftermiddag beslutade īklagaren Birgitta Fernlund att līgga ned fīrundersīkningen mot Ken Ring dīr han var misstīnkt fīr sexuellt ofredande av en 15-īrig flicka. Det skīl som anges till att fīrundersīkningen lagts ned i ett sī tidigt skede īr att flickans ord stīr mot Ken Rings och att brott dīrfīr enligt īklagaren inte kan styrkas. Ken Rings 21-īrige kamrat īr dock fortfarande misstīnkt fīr vīldtīkt och narkotikabrott.

Nu har dock en ny polisanmīlan kommit in mot den kenyanske rapparen. Den nya anmīlan kommer frīn en kvinnlig fotograf som fīljde med en journalist frīn tidningen Expressen fīr att intervjua Ken Ring en bit utanfīr hans hem. Istīllet fīr att svara pī frīgorna eller līmna platsen sī gick Ken Ring till angrepp mot den kvinnliga fotografen, slog henne, ryckte till sig kameran och tog minneskortet.

Efter angreppet fick fotografen uppsīka sjukhus dīr hennes skador har dokumenterats. Pī sjukhuset līmnade hon īven in en polisanmīlan om misshandel, olaga hot och stīld.

Senaste reportage frīn nsf.nu

NSF-kampanj i Sīdertīlje

NSF i Sīdertīlje
Sīdertīlje īr en kommun i Stockholms līn dīr mīngkulturens fīljder blivit alltmer pītagliga fīr nordiskīttade kommuninvīnare. Nationalsocialistisk fronts (NSF) aktivister frīn Sīdertīlje med omnejd har under de senaste tvī mīnaderna bedrivit en līgintensiv flygbladskampanj i kommunen fīr att pīvisa det nationalsocialistiska alternativet och informera om hur NSF īmnar ta itu med de problem invīnarna tvingas genomlida.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se