Publicerad: 2008-10-12

Jīrg Haider īr dīd

Igīr mīttes vi av det tragiska beskedet att Jīrg Haider har avlidit. Dīrmed har en av Europas frīmsta politiker līmnat jordelivet.

Jīrg Haider fīddes den 26 januari 1950. Hans fīrīldrar Robert Haider och Dorothea Rupp hade under 1930- och 1940-talet varit medlemmar i NSDAP och man fīr anta att de līrde sonen att den nationalsocialistiska rīrelsen inte var det som vīsterlīndsk media sedan 1945 fīrsīkt fīrmedla. Det bīr dock betonas att fīrīldrarnas īsikter ingalunda gīr honom till nationalsocialist men det rīder ingen tvekan om att han, likt sina fīrīldrar, hyst en stor kīrlek till det īsterrikiska folket.

Foto: BZī

Jīrg Haider.

Sjīlv bīrjade Haider tidigt engagera sig politiskt. Nīr han var 20 īr gammal blev han ordfīrande fīr īsterrikiska frihetspartiets (FPī) ungdomsfīrbund. FPī hade bildats nīr Jīrg var sex īr, 1956 och dess fīrsta ordfīrande var den tidigare nationalsocialisten och Waffen SS-soldaten Friedrich Peter. FPī var frīn bīrjan nationalistiskt och betonade īsterrikes gemensamma historia med Tyskland. Organisationen fick dock medlemmar frīn flera olika hīll och mot slutet av 1970-talet hade den mer liberala flygeln vunnit makt och Friedrich Peter avgick.

1986, nīr Haider var 36 īr tog han īver ledarskapet fīr FPī. Partiet blev īter tydligare nationalistiskt i och med detta. Med Haiders tydliga politiska mīl kom ocksī framgīngarna. Nīr han tilltrīdde som partiledare hade partiet cirka 5 procent av rīsterna i īsterrike. 1999 fick man cirka 28 procent och Jīrg Haider blev vīrldskīnd. Framgīngarna kom efter att Haider i valrīrelsen betonat sin kritik mot massinvandring samt varit starkt EU-kritisk. Tillsammans med borgarna i īsterreichische Volkspartei (īVP) beslutades att bilda regering. Det resulterade i att īsterrike nīrmast blev utfrusna ur EU dī ministrar frīn andra EU-līnder vīgrade att befatta sig med īsterrikes representanter. Israel valde ocksī att agera genom att kalla hem sin ambassadīr och infīra inresefīrbud till Israel fīr Haider.

Jīrg Haider i januari 2000.

Angreppen mot Haider bīrjade omedelbart hagla i och med den enorma framgīngen. Nīgon journalist grīvde fram att en slīkting till Haider hade kīpt en fastighet i īsterrike av en jude som sedan Jīrg Haider hade īrvt. Detta blev nīgot slags bevis pī att Haider egentligen hatade judar eftersom slīktingen skulle ha betalat ett underpris till juden ī som om ingen jude nīgonsin kīpt nīgot av nīgon īsterrikare till underpris, och som om det vore Jīrg Haiders fel. I en debatt hade han ocksī fīrklarat att Hitler hade lyckats fī ner arbetslīsheten. Framfīrandet av detta historiska faktum gav antagonisterna vatten pī sin kvarn och anvīndes som ytterligare bevis pī att han var nynazist.

Haider hamnade till sist inte i regeringen. En intensiv kampanj frīn inte minst judisk media vīrlden īver samt skrikiga socialdemokrater, kommunister och annan pībel som startade kravaller lyckades fīrhindra Haiders planer. Han avgick som partiledare 2000.

Men Israel nījde sig inte med bojkotter och inresefīrbud fīr Haider och FPī. Man infiltrerade ocksī partiet med enorm framgīng. Fram till 2002 infiltrerade juden Peter Sichrovsky partiet fīr FPī:s rīkning. Han lyckades snīrja Haider och med dennes hjīlp blev han FPī:s generalsekreterare samt partiets ledamot i EU-parlamentet. Sichrovsky rapporterade bland annat ingīende vilka kontakter som fanns mellan Haider och arabiska ledare.

Jīrg Haider tillhīr de nationellt sinnade populister som nīmligen varit konsekvent i mycket av sitt handlande. Han var en stark motstīndare till globaliseringen och som ett naturligt steg i detta vīnde han sig bland annat emot USA:s angrepp mot Irak. Bland annat īkte han och trīffade Iraks diktator Saddam Hussein 2002 vilket inte īr nīgon bra idī om man vill hyllas av Vīstvīrldens media som īlskar muslimer nīr de befinner sig i vīstvīrlden men tycks hata dem nīr de bor i sina egna līnder. Haider hade ocksī nīra kontakt med Libanons diktator Muammar Gaddafi och andra arabiska ledare.

Att līta Peter Sichrovsky klīttra sī hīgt i sitt parti och dīrmed ge Mossad fri insyn i FPī:s arbete mīste ses som ett av Jīrg Haiders absolut stīrsta misstag under den politiska karriīren.

Nya konflikter i FPī gjorde att Haider och ett flertal andra hīgt uppsatta och respekterade medlemmar līmnade partiet 2005. Istīllet bildade de ett nytt parti som fick namnet Alliansen fīr īsterrikes Framtid (BZī) och dess ledare blev Jīrg Haider. I slutet av september i īr hīlls det val i īsterrike och Haiders gamla parti (FPī) fick 18 procent vilket var en stor īkning frīn fīregīende val dī partiet upplevs en svacka sedan Haiders avgīng som partiledare. Det nya partiet (BZī) fick 11 procent vilket īven det var en enorm īkning.

Foto: BZī

Jīrg Haider tillsammans med partikamrater under valnatten den 28 September 2008.

I gīr morse, tvī veckor efter sin succīcomeback var han pī vīg till en tillstīllning fīr att fira sin mors 90-īrsdag. Enligt uppgift ska han ha kīrt om en bil och dīrefter fīrlorat kontrollen īver sitt fordon och kīrt av vīgen. Nīr ambulans kom till platsen var han dīende och avled innan han kom fram till sjukhuset.

Dīrmed fīrlorade Europa en av vīr tids stīrsta politiker. Jīrg Haiders bortgīng īr en stor fīrlust, frīmst naturligtvis fīr hans anhīriga men īven fīr īsterrike och Europa. Vi ska inte ljuga och pīstī att Jīrg Haider var en perfekt politiker, men som mīnniska tillhīr han de mīnniskor som īr svīrslagbara. Haider uppvisade ett enormt mod och hans karisma och tydlighet fick de europeiska socialdemokraterna att skaka av rīdsla och Israel att agera med bīde tillītna och otillītna medel. Jīrg Haider lyckades med mycket i sitt liv och det īr med saknad vi minns honom.

Jīrg Haider blev 58 īr. Han līmnar efter sig en fru och tvī dīttrar.

Senaste reportage frīn nsf.nu

NSF-kampanj i Sīdertīlje

NSF i Sīdertīlje
Sīdertīlje īr en kommun i Stockholms līn dīr mīngkulturens fīljder blivit alltmer pītagliga fīr nordiskīttade kommuninvīnare. Nationalsocialistisk fronts (NSF) aktivister frīn Sīdertīlje med omnejd har under de senaste tvī mīnaderna bedrivit en līgintensiv flygbladskampanj i kommunen fīr att pīvisa det nationalsocialistiska alternativet och informera om hur NSF īmnar ta itu med de problem invīnarna tvingas genomlida.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se