Publicerad: 2008-11-27

Propagandafilm pī TV8 stoppades efter hot om stīmning

Igīr skulle den sī kallade dokumentīren Nazi Hate Rock ha sīnts pī Kinnevikīgda TV8. Kanalen īr inte speciellt stor och īmnet uttjatat sī sīkert var det inte sī mīnga svenskar som satt bīnkade vid tv-apparaterna klockan 22.30. De som īndī satt dīr med popcorn och hīg fīrvīntan mīttes av beskedet att programmet utgītt. Pī hemsidan kan man līsa att programmet utgītt pī grund av rīttihetsproblem.

Nazi Hate Rock īr en īdokumentīrī som producerats av ett skotskt TV-bolag. I filmen intervjuas flera musiker och andra med koppling till den internationella nationalistiska musikscenen. I mars 2005 kontaktades skivbolaget Midgīrd och dess īgaren Per Anders Johansson av produktionsbolaget. I smickrande ordalag tillfrīgades Johansson om en intervju. Fīrutom intervju med Midgīrd ville man trīffa bandet Storm och sīngerskan Saga. Storm sa omedelbart nej. Efter en tids īvervīgande tackade ocksī Per Anders Johansson nej medan Saga stīllde upp pī en intervju. Dock stīlldes flera krav pī hur att hon skulle framstīllas rīttvist. Med vetskap om hur sīdana hīr īdokumentīrerī allt som oftast vinklas skrevs det ocksī in i kontraktet att programmet inte ska sīndas i nīgon svensk tv-kanal, i alla fall inte utan att Sagas tillstīnd givits. Om programmet skulle sīljas till Skandinavien skulle hennes identitet skyddas.

Anledningen īr inte att saga inte skulle stī fīr sina īsikter utan att hon inte vill stī fīr īsikter som pīdyvlas henne av ett produktionsbolag utan hīmningar. Saga tillhīr de musiker som stītt upp fīr sin musik. Misstankarna om att produktionsbolaget skulle sītta henne i sammanhang som skulle fīra tankarna īt fel hīll fanns, och visade sig vara korrekta.

īDokumentīrenī hade premiīr 2006 och hīll ungefīr den kvalitī som man kunde fīrvīnta sig. Den dīptes till īNazi Hate Rockī. Saga fick inte mījlighet att godkīnna det fīrdiga resultatet vilket hon hade lovats muntligt och īdokumentīrenī fokuserade mycket kring att intervjua berusade mīnniskor istīllet fīr att handla om nationalistisk musik.

Nazi Hate Rock

Per Anders Johansson berīttar fīr den-svenske.com om hur varje del av sīvīl muntliga līften som det skrivna kontraktet brutits.

ī Dokumentīren sīndes i bīde USA och i de flesta līnder i Europa. Vi blev vīl inte helt fīrvīnade efter deras oprofessionella handlande innan nīr de via ett engelskt bolag sīlt filmen till svenska TV-8. Men dī hade vi liksom lessnat pī det hīr skotska bolagets brutna kontrakt och allmīnna līgner. Vi līt en jurist lite snabbt kolla igenom det skriftliga kontrakt vi hade och fallet var solklart enligt honom; det hīr kan inte sīndas av en skandinavisk TV-kanal utan en juridisk tvist i framtiden.

Midgīrd bīrjade med att kontakta TV8. Man hade inte fītt vetskap om att programmet skulle sīndas tidigare, dīrfīr kontaktades programmet samma dag som det skulle sīndas. Pī TV8 visste man naturligtvis ingenting. Man hīnvisade istīllet till det brittiska bolaget Target entertainment som man kīpt filmen av. Inte heller dessa hade fītt hīra nīgot om kontraktet frīn sina skotska kollegor. Midgīrd faxade īver kontraktet till Target entertainment som tvingades inse att de fīrts bakom ljuset av det skotska bolaget.

ī Sen gick allt snabbt och programmet lyftes helt sonika bort frīn kvīllens schema. Bīde TV8 och Target entertainment skall ha en eloge fīr att handlagt det hīr professionellt och snabbt, sīger Johansson.

Hela denna historia īr intressant. Den visar att handslag, īverenskommelser och heder īr okīnda begrepp fīr journalister. Det enda som kunde fī journalisterna att hīlla sina līften var ett skrivet kontrakt och hotet om att tvingas betala ekonomiska skadestīnd.

Programmet kommer nu att sīndas i januari. Hur det klippts om īterstīr att se. Det mīste i alla fall ses som glīdjande att journalisternas līgner kostat dem pengar. Hade man valt att hīlla sig till sanningen hade man sluppit sīdant kostsamt extrajobb. Men sanningen har aldrig varit medias starka sida.

Senaste nytt frīn arminius.se