Publicerad: 2008-12-16

Enormt pyramidspel skakar vīrlden

Ett enormt finansbedrīgeri i rekordnivī har uppdagats i USA. Bedrīgeriet, av sī kallad pyramidkaraktīr, har givit eko īver hela vīrlden och kommer eventuellt att drabba smīsparare īven i Sverige. Bakgrunden īr att mīngder av banker och fondfīrvaltare īver hela vīrlden satsat pengar pī Madoff Securities.

Bland fīretagen som stoppat in pengar mot līfte om hīg avkastning finns Nordea som har 0,2 procent av sina kunders liv- och pensionspengar i pyramidspelet. Enligt Nordea īr fīrlusten marginell och kommer inte att mīrkas fīr pensionsspararna. Mījligen jīmnas fīrlusterna ut sī det drabbar alla bankens kunder.

Pyramidspel har fītt sitt namn eftersom det hela tiden mīste bli bredare och bredare fīr att det ska fungera. I līngden spricker det dock alltid.

Andra som fīrlorat pengar īr Danske Bank och Spaniens stīrsta bank Santander. De senare har fīrlorat motsvarande 25 miljarder kronor medan de danska bankkunderna fīrlorat cirka 100 miljoner kronor.

Flera medier har dock valt att līgga fokus pī att mīnga judar fīrlorat pengar. E24 skriver att man bland fīrlorarna hittar den vīlkīnde fastighetsmagnaten Mortimer Zuckerman. Zuckerman īr fīrutom fastighetsmagnat en vīlkīnd judisk aktivist som varit ordfīrande fīr Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations. En annan kund som fīrlorat stora belopp īr en stiftelse i Elie Wiesels namn. Elie Wiesel īr nobelpristagare och en judisk aktivist som inte skīms īver sitt brinnande hat mot tyskar. Den vīlkīnde judiske regissīren Steven Spielberg īr ytterligare ett offer i hīrvan. Enligt den israeliska tidningen Haaretz fanns det ocksī ett flertal israeliska fīretag bland Madoffs kunder. Man nīmner bland annat fīretagen Harel, Clal och the Phoenix.

Nīr media vīltrar sig i att tycka synd om de judiska offren kan det tyckas lite mīrkligt att man inte samtidigt pīpekar att mannen bakom hela bluffen, Bernard L. Madoff, sjīlv īr jude. Bland Madoffs meriter finns att han varit kassafīrvaltare fīr Yeshiva Universitys skolstyrelse. Yeshiva University īr ett av USA:s īldsta judiska līrosīten. Att han haft sī mīnga judiska kunder har helt enkelt berott pī att de varit hans vīnner och att de varit medlemmar i samma organisationer och kīnt lojalitet fīr varandra, i alla fall har kunderna kīnt lojalitet med Madoff.

Bernard Madoff īr vīlkīnd i finanskretsar. Han har tidigare varit ordfīrande fīr Nasdaq. Brottet han nu begītt īr att han lockat investerare genom līften om hīg avkastning. Till skillnad frīn vanliga pyramidspel, eller Ponzispel som det kallas efter svindlaren Charles Ponzi, sī līg Madoffs avkastning inom hīga men rimliga grīnser. Madoff utlovade en avkastning pī 10 procent. Nīr de fīrsta kunderna kommit in fick de avkastning med hjīlp av senare kunders insatser. Pī sī sītt blev hedgefonden Madoff Securities vīl ansett och fick mīnga pengastarka kunder. Men pyramidspel har alltid ett slut. Plītsligt kommer man till en nivī dīr man inte līngre kan betala av till redan befintliga kunder med de pengar som nya kunder genererar. I det skedet brukar īgaren snabbt gīra sig av med fīretaget och gī under jorden. Sīkert var det ocksī Madoffs plan men krisen gjorde mījligen att hans planer gick om intet och hela bluffhīrvan avslījades.

Enligt amerikansk media var det Madoffs egna sīner som gick till polisen sedan fadern erkīnt sin bluff. īven sīnerna finns med i fīretaget och man kan anta att Bernard Madoff līt dem gī till polisen fīr att rīdda dem i en ohīllbar situation. Den exakta omfattningen av bedrīgeriet īr i dagslīget oklart. Om fler bluffīretag kommer att avslījas i krisens kīlvatten īr ocksī fīr tidigt att sia om.

Bernard L. Madoff granskas nu av FBI.

Klart īr dock att svenska sparare blir lidande av bankernas globala affīrer. Att tro att Nordea inte līter kunderna bli lidande till fīljd av bankens val av samarbetspartners vore naivt. Men inte bara Nordea drabbas. Mīnga fīretag som īr verksamma i Sverige drabbas. Stockholmbīrsen gick kraftigt nedīt under mīndagen som en direkt fīljd av kurvorna pī den amerikanska bīrsen.

ī Vi styrs av USA, det īr mycket fokus pī om det ska komma ett rīddningspaket till bilindustrin kortsiktigt. Annars kan man konstatera att det fortsīttningsvis īr lite affīrer med slutkunder utan mest trading, sīger en mīklare till DagensPS.

Krisen skapar mycket lidande. Kanske kan det dock i slutīndan vīnda till nīgot positivt. Kanske upptīcker folk att līsningen pī vīrldens problem inte īr kapitalism och frihandel. Sīvīl miljīn som mīnniskorna behīver istīllet en sund ickeoffensiv nationalism och lokal handel. Kan folken vīrlden īver nu ha līrt sig en līxa? Kapitalismen īr inte līsningen utan orsaken till det ekonomiska kaos vi just nu ser och upplever.

Senaste nytt frīn arminius.se