Publicerad: 2008-12-21

Nīgra viktiga klargīranden om hīndelserna i Rosengīrd

Det īr viktigt att hīlla sig uppdaterad om vad som hīnder i vīr omvīrld. Det gīr jag. Jag īr en duktig samhīllsmedborgare som līser flera dagstidningar pī internet varje dag. Mona Sahlin har sagt att det viktiga inte īr vad man rīstar pī utan att man rīstar varje val. Det gīr jag. Jag gīr skillnad.

Som alla andra upplysta mīnniskor har jag fīrfīrat fīljt hīndelserna i Rosengīrd. Hīr īr det lite svīrt att veta vad jag ska tycka. Alla medier tycks vara īverens om att invandrare inte begīr fler brott īn svenskar. Det fīrstīr jag. Vad som sedan stīllt till det lite īr att alla medier ocksī verkar vara eniga om att de senaste dagarnas kravaller inte var ovīntade. Hur kunde man veta att kravallerna skulle komma om det inte īr mer troligt att invandrare startar upplopp īn att svenskar gīr det? Skulle inte likadana kravaller i sī fall kunna pīgī i Vellinge som i Rosengīrd?

Nej, blir svaret. I Vellinge īr mīnniskorna inte fattiga. De har gott om pengar och behīver dīrfīr inte gī ut och tīnda eld pī bilar. Jag kan fīrstī det. Att de īr rika beror pī att de īr svenskar. Svenskar fīr nīmligen vīlbetalda arbeten i Sverige medan det inte finns nīgot som vi svenskar īlskar sī mycket som att diskriminera invandrare. Vi diskriminerar dem frīn den sekund dī de fīds tills de dīr. Diskrimineringen har vi inbyggd i vīra gener och īr oerhīrt svīr att īndra pī. Till och med nīr man fīrsīkt att infīra anonyma jobbansīkningar, dīr arbetsgivaren inte har haft en aning om etnicitet, namn, hudfīrg, eventuell brytning eller annat avslījande sī har de fīrdomsfulla svenskarna lyckats se igenom anonymiteten och med sitt sjītte sinne, īfīrdomssinnetī, har arbetsgivarna lyckats ge jobben till, fīrvisso mer līmpade, svenskar. Samma rasism ser vi i krogmiljīn. Svenskarna īr ju som bekant bekvīma av sig. De vill inte pī nīgra villkor ta skitjobben utan istīllet tvingar man utlīndska doktorer och andra akademiker att gīra det som svenskarna inte vill ta i. Av den enkla anledningen īgs krog efter krog av invandrare frīn varierande līnder. Fīrlīt, det finns en anledning till. Det mīngkulturella samhīllet vilar ju pī grundpelaren spīnnande matkultur. Dīrfīr behīver varje liten hīla med 3 000 innevīnare minst 3 pizzerior och svenskarna skulle aldrig klara sig utan alla dessa krogar som serverar sprit och īl. Nīvīl, krogarna īgs till stor del av invandrare och det ska vi vara tacksamma fīr. Krogīgarna vill inget hellre īn att bli svenskar och dīrfīr diskriminerar īven de sina landsmīn med resultatet att de invandrare som inte īger krogar inte fīr komma in. Allt enligt den strukturella rasism som finns inbyggt i det svenska samhīllet som letts av antirasister i ett sekel.

Diskrimineringen īr alltsī svaret till varfīr man inte īverraskas av kravallerna i Rosengīrd. Det īr viktigt med sysselsīttning. Barn arbetar naturligtvis inte, istīllet mīste de ha fritidsgīrdar att vistas pī. De stackars kidsen i Rosengīrd har bara tvī fritidsgīrdar att samsas kring. Nu kanske nīgon tīnker att ungdomarna skulle kunna hīnga dīr istīllet fīr att begī brott. Det rasistiska samhīllet har dock rīknat ut det sī finurligt att man bara fīr vara pī fritidsgīrden tills man fyller 16 īr och invandrare īr som bekant ungdomar tills de kommit en bit īver 40 dī de i regel fīrvandlas till svenska flerbarnsfīder i medias beskrivningar. Kommunen satsar ocksī pī mycket annan verksamhet som kultur och idrott i omrīdet. Det outtalade syftet īr naturligtvis att avla fram fler Zlatan Ibrahimovi? som man, sī snart han nīr framgīng, bīrjar kalla svensk och aldrig mer nīmner att han skulle ha bakgrund som invandrare. Hela beteendet īr naturligtvis diskriminerande. Man kan inte krīva att alla ungarna i Rosengīrd ska vara intresserade av konst, poesi, musik, dans, teater, film, rollspel, fotboll, boxning, brottning, litteratur, gī pī kafīer, spela biljard, gī i kyrkan eller moskīn, utomhusbad, fīredrag, utstīllningar, ishockey, handboll, basket, innebandy, gymnastik eller nīgon av alla de andra aktiviteter som kommunen satsar pī i omrīdet. Vad ska dessa ungdomar mellan 8 och 40 īr hitta pī? Klart de drar runt och i frustration tīnder eld pī bilar eller misshandlar nīgon lite symboliskt i protest mot īverheten.

Nu nīr man har fīrklarat det logiska i varfīr invandrarna och invandrarnas barn, eller som vi kallar dem: de nya svenskarna, tvingas att begī brott sī mīste vi slī fast att de inte gīr det. Brīken i Rosengīrd har uppstītt sedan vīnsterextremister och huliganer har sīkt sig till Rosengīrd fīr att stīlla till brīk. Om man upprepar detta tillrīckligt mīnga gīnger sī glīmmer man snart att det faktiskt var brīk nīgra dagar innan AFA och de andra extremisterna kom dit. Det īr alltsī inte de socialt utsatta invandrarna utan de socialt handikappade AFA som brīkar. De stackars invandrarna satt bara kvar i sin lokal som den onda hyresvīrden hade kastat ut dem ifrīn. Dīr satt de och īnskade fred pī jorden, līste koranen och bad till Allah. Plītsligt stormade polisen in i lokalen, helt utan anledning och menade att de borde ha līmnat kīllarlokalen ī Allahs heliga rum ī fīr līnge sedan. De fredliga invandrarungdomarna tvingades ut pī gatan. Media bīrjade, helt felaktigt naturligtvis, skriva om kravaller och brīnder i Rosengīrd och plītsligt begav sig kommunister och anarkister frīn sīdra Sverige och Danmark till Rosengīrd fīr att kasta sten. Befolkningen blev helt fīrtvivlad. De skulle aldrig hīja hand mot ordningsmakten som de bīde hīgaktar och īlskar. De boende i Rosengīrd har flytt frīn krig och elīnde fīr att komma med fred och kīrlek till svenskarna. Att de skulle mītas av bīde diskriminering och bilbrīnder hade de aldrig ens kunnat drīmma om.

AFA ī andra sidan ser sitt handlande som en vīlgīrning. De visar sitt stīd till de boende i Rosengīrd genom att elda upp fordon, slī sīnder fīnsterrutor och orsaka trafikkaos. Alla organisationer har olika sītt att fīrsīka vinna anhīngare. AFA:s metod īr att slī sīnder saker. De īker hem till invandrarnas eget omrīde och fīrstīr eftersom de tror att de pī den vīgen ska kunna attrahera unga invandrare att ansluta sig till deras kamp. Och de kallar oss fīr rasister!

Nu nīr man konstaterat att det inte īr invandrade ungdomsgīng som vandaliserar i Rosengīrd utan svenska antifascister sī īterstīr att fīrsvara den senare gruppen. Den hīr artikeln skulle aldrig kunna mīta sig med den etablerade dagspressen annars.

Fīr enkelhetens skull līnar jag argument av Expo-skribenten Lisa Bjurwald som fīr en tid sedan redde ut hur det ligger till i en artikel i Dagens Nyheter. Det īr klart att de som nu samlats i Rosengīrd fīr att kasta sten īr antidemokrater som bīr bevakas och, om det īr motiverat, rapporteras om i text och bild. Men līt oss inte glīmma att vīnsterextremisternas nīrvaro īr en reaktion pī polisen. De skulle med andra ord inte vara i Rosengīrd om inte polisen var dīr. AFA īr kanske en vīldsam grupp men de skulle inte komma pī tanken att kasta sten och skjuta raketer pī polisen om polisen inte fanns. Sī enkelt īr det.

Ofta nīr de aktiva kriminella vīnsterextremisterna sjīlva rīkar illa ut fīr man veta att de egentligen inte tillhīr AFA utan istīllet īr aktiva i det fredliga fackfīrbundet syndikalisterna, Amnesty eller nīgon annan fridfull grupp. Att de skulle kunna vara dubbelanslutna īr naturligtvis helt otīnkbart.

Dīrfīr īr det nu skrīmmande att se vilken dundertabbe polisen i Rosengīrd gjort de senaste dagarna. Istīllet fīr att omhīnderta de vīldsamma stenkastarna i AFA sī har man tagit fredliga ungdomar. Kvīllsposten berīttade den 18 december att bland dem som greps av polisen fanns en person som kandiderade fīr miljīpartiet i en av Malmīs grannkommuner. Flera av de gripna hade ocksī anknytning till fackfīrbundet syndikalisterna. Andra har koppling till djurrīttsrīrelsen. Det stīr alltsī klart att det fanns en mīngd fredliga mīnniskor pī plats fīr att vīrva anhīngare till miljīpartiet, fīr att diskutera arbetsmarknadsfrīgor och fīr att debattera djuretiska frīgor. Dessa hamnade i klīm nīr fascistpolisen helt utan skam i kroppen malde fram pī Rosengīrds gator och grep mīnniskor som de senare pīstod skulle ingī i den vīldsamma krets som stīllde till oreda. Man hīpnar!

I en artikel i Sydsvenskan līser jag att natten mot līrdagen varit lugn i Rosengīrd. Vad skīnt! Nīr man kommit fīrbi den lugnande rubriken fīr man veta att bara tvī ungdomar gripits fīr stenkastning mot poliser och en mīngd brīnder uppstītt. Tidningen līgger stort fokus pī de mīnniskor som valt att nattvandra fīr att hīlla nere lugnet medan polisen snarare kommer med tvī andra fīrklaringar. Dels blīser det sī mycket att det inte īr roligt att vara ute och leka revolution och dels arrangeras en demonstration i Danmark som tros dra vīnsterungdomar. Jag vet inte vad man ska tro.

Det īr svīrt det hīr med kravaller. Vi īr helt enkelt inte sī vana vid det i Sverige īn. Visst blossar det upp dī och dī. De dīr AFA lyckas alltid se till att brīken uppstīr i omrīden som Rosengīrd, Ronna eller Kronogīrden. Det īr konstigt. Journalisterna vet inte riktigt hur de ska fīrhīlla sig till detta nya samhīllsfenomen. Man vill ju inget hellre īn vīltra sig i vīld och olycka men det īr svīrt nīr det īr sī knepigt att finna en skurk. I Rosengīrd finns det ingen ansvarig just nu. Snart kommer journalisterna att finna syndabockar. De kommer att finnas līngt borta frīn dem som tīnt eldarna. Istīllet kommer de skyldiga att vara poliser, politiker eller det svenska folket. Sī blir det alltid.

Vi ska vara glada att det finns sī hederliga journalister i Sverige som bara īr ute efter att spegla sanningen. Vi vanliga svenskar skulle aldrig ha en chans annars att fīrstī hur allt ligger till. Allt īr nīmligen inte logiskt som det fīrst kan verka fīr en vanlig genetiskt fīrdomsfull svensk. Tack media fīr att ni finns!

Senaste nytt frīn arminius.se