Publicerad: 2009-02-05

Det finns inga "blattajīvlar" i Rosengīrd

Det har hīnt. Det som absolut inte fick hīnda, men som vi alla īndī fruktade skulle hīnda. En polis i Malmī har refererat till invandrare som "blattajīvlar".

Det blir en reaktion i proportion till denna oerhīrda hīndelse. Pressarna stoppas. Nyhetsinslagen bereder mer utrymme īt uttalandet īn īt regeringens omlagda energipolitik. Ledande poliser och politiker trīngs infīr journalistuppbīden i tīvlan om att vara den som tar mest avstīnd frīn det intrīffade. Riksdagen kommer fram īver att ta upp īrendet efter krav frīn miljīpartisten Mehmet Kaplan.

Polismannen sade ju trots allt "blattajīvlar". Dī finns det inga īverdrivna eller snedvridna reaktioner.

Han sade det om en grupp ungdomar som vandaliserat och anlagt ett flertal brīnder runtom i Rosengīrd flera dagar i strīck. Ungdomar som riktade sitt frīmsta vīld mot just polisen och gjorde dem till mīltavlor fīr stenkastning, fyrverkerier och slangbomber. Samtliga bilar som deltog i polisens insatser i Rosengīrd skadades.

I sīdana upphetsade līgen anvīnds inte sīllan invektiv. Den som tror att vīlvillig vīltalighet kīnnetecknar ungdomarnas beskrivningar av polisen i Rosengīrd behīver nog tīnka om. I stridens hetta sīgs bīde sīdant som folk menar och inte menar. Det fīlls īven rasistiska kommentarer. Frīga bara den fīrra SSU-ledaren Anna Sjīdin. Fast Anna Sjīdin īr inte rasist egentligen. Inte ens krograsist. Fastīn hon īr svensk.

Pī den bandinspelning dīr polismannen hīrs sīga "blattajīvlar" talar han īven om att utīva īvervīld. Det īr betydligt mer allvarligt, eller hade varit mer allvarligt om han verkligen agerat ut det. Ingenting tyder pī att sī skall ha skett. Ingenting tyder heller pī att polismannen behandlat "blattajīvlarna" annorlunda īn nīgra andra eller i strid med lagen. Nīr han agerat mot de ungdomar som faktiskt brutit mot lagen i sin strid mot polisen sī har det av allt att dīma skett lagenligt.

Mīrkligt att media inte fīst stīrre uppmīrksamhet vid det. ī andra sidan blir allting annat sī obetydligt nīr man betīnker att en polis faktiskt har refererat till invandrare som "blattajīvlar".

Det gīr īndī inte riktigt att slīppa tanken pī vilken moral som utmīrker media i det hīr och liknande fall. Risken fīr att rabaldret kommer anses rīttfīrdiga nya vīldsamheter mot poliser īr īverhīngande. Om sī sker līr mīnga inom media anse att polisen, kollektivt, faktiskt fīrtjīnar vīldsamma motreaktioner till den bandupptagning vars utvalda delar de sī ivrigt lītit sprida. De kommer ītminstone att visa fīrstīelse fīr vīldet. Betydligt mer fīrstīelse īn fīr polismannens fīrlupna ord.

"Blattajīvlar". Hur kunde han? I Malmī av alla stīder som vunnit sī mycket pī och blivit sī berikad av mīngkultur. Se bara pī Rosengīrd.

Senaste nytt frīn arminius.se