Publicerad: 2009-02-07

Bokus viker sig fīr extremist

Fīr nīgra dagar sedan uppmīrksammade fīrfattaren Magnus Sandelin pī sin blogg att Bokus i sitt sortiment hade fītt in en mindre mīngd bīcker med historierevisionistiskt innehīll. En vīn av yttrandefrihet skulle naturligtvis glīdjas īver detta faktum att svenskar, men hyfsade kunskaper i engelska, dīrmed har mījlighet att jīmfīra flera tusen titlar som utgīr frīn Fīrintelsen som ett historiskt faktum vars detaljer inte kan ifrīgasīttas med 32 titlar frīn fīrlaget Historical Review Press. Sandelin īr dock ingen vīn av yttrandefrihet. Pī sin blogg skrev han upprīrt att īBokus samarbetar med nazistfīrlagī eftersom de salufīr titlar av fīrfattare som Vivian Bird, Carlo Mattogno, Robert Faurisson, David Hoggan, Rudolf Germar och Don Heddesheimer.

Fīr att fīra saken i bevis pekar han pī att flera av titlarna ocksī sīljs av Arminius.se.

ī Att ett respekterat stort fīretag som Bokus sprider den hīr typen av litteratur īr naturligtvis mycket anmīrkningsvīrt, skriver Sandelin.

Bokus blev genast rīdda och drog in fīrsīljningen av de historierevisionistiska titlarna. I ett brev till Sandelin pīpekade Magnus Svensson frīn Bokus att pīstīendet att man samarbetar med ett īnazistfīrlagī inte stīmmer eftersom man inte kīpt titlarna direkt frīn HRP utan via Englands stīrsta bokdatabas. Sandelin nījde sig inte med detta svar. Pī bloggen skriver han:

ī Min kommentar till Svenssons svar īr att jag varit ganska sīker pī att Bokus samarbete med det nazistiska fīrlaget Historical Review Press skedde helt omedvetet frīn Bokus sida. Det īr dock ingen ursīkt menar jag. Ett stort fīretag som Bokus borde ha system fīr att fīnga upp sīdant hīr i tid, innan en bloggare skriver om saken. Jag vidhīller att det handlar om ett samarbete, īven om det īr ett indirekt sīdant.

Politiskt inkorrekt litteratur hos Arminius.se

Sandelin sīger i en intervju till Svensk bokhandels hemsida att historierevisionistisk litteratur bīr finnas tillgīnglig fīr forskare och journalister, men inte via Bokus. Som journalist (och i sina drīmmar kanske ocksī forskare) ser han sig alltsī som en mycket bīttre mīnniska īn vanliga svenskar. Som klarsynt journalist vars uppdrag īr att motarbeta nationalism, historierevisionism, klartīnkthet och yttrandefrihet klarar Sandelin av att līsa historierevisionism men vanliga svenskar ska inte fī tillgīng till detta. De ska istīllet līsa Sandelins (och andra journalisters) tolkningar av vad som stīr i bīckerna. Sandelin har genom sitt blogginlīgg visat hus svenskarna ska fī informationen serverad. Felstavade namn och ord som nazister ska kastas ut helt utan minsta koll pī de enskilda fīrfattarnas politiska uppfattningar.

Vem īr dī denne Sandelin? Han īr frīmst kīnd fīr sin bok Extremister som han gav ut hos Bonniers fīrlag Bokfīrlaget DN. I boken skriver han om tokstollar frīn olika miljīer som vill anvīnda vīld fīr att fīrīndra samhīllet. Bland annat skriver han om de tokstollar som trodde sig kunna gīra revolution genom att slī sīnder fīnsterrutor pī dagis, attackera kommunala trīd och liknande tills landet skulle gī under ekonomiskt. Han skriver ocksī om de vīnsterextremister som ville sprīnga McDonalds fīr nīgra īr sedan.

Dīrefter har han startat sin blogg dīr syftet tycks vara att fīrsvara judarna i fīrsta hand och i andra hand attackera yttrandefrihet och nationalism. Pī sin sida līnkar han flitigt till den etniskt judiska aktivisten Jonathan Leman liksom till Expo, Svenska kommittīn mot antisemitism, Levande historia och andra mer eller mindre sionistiska fīreteelser. Judisk extremism īr tydligen helt okej. Det īr nīr det īr kritik som riktas mot judars om Sandelin blir upprīr och arg. Detta har gjort honom till ovīn med en stor del av vīnstern eftersom Sandelin inte klarar av att dessa kritiserar Israel. I Sandelins īgon īr detta antisemitism, ett lika okunnigt antagande som att historierevisionister nīdvīndigtvis mīste vara īnazisterī. Men egentligen bryr sig inte Sandelin speciellt mycket om vīnstern. Hade sī varit fallet hade han kontaktat Bokus fīr līnge sedan.

En snabb sīkning visar att Bokus bland annat salufīr de kommunistiska klassikerna Kommunistiska manifestet och Kapitalet. Dīr finns ocksī boken Att līsa Kapitalet politiskt som givits ut av det syndikalistiska fīrlaget Federativs fīrlag som fīr īvrigt bland annat givit ut en bok om hur man klarar sig juridiskt nīr man vandaliserar och fīrstīr i vīnsterns namn. Man kan ocksī hitta boken The Story of the Jewish Defense League av Rabbi Meir Kahane. Kahane var en judisk terrorist och politiker som arbetade fīr en total etnisk rensning av araber frīn Israel. Kahanes parti var sī extremt att det fīrbjīds i Israel ī men Sandelin ser uppenbarligen inga problem med att boken sīljs hos Bokus till līsare som inte bīr līsa boken Pope Pius IIīs Revisionism av Robert Faurisson (eller Robert Faurrison som Sandelin kallar honom).

Politiskt korrekt litteratur hos Bokus.com

Vi pī redaktionen fīr denna nīttidning anser att yttrandefriheten īr viktig. Vi ser gīrna att Kahanes bok sīljs eftersom vi tror att svenskarna bara skulle mī bra av att līsa och fīrstī sīdana grupper som Sandelin uppenbarligen inte har nīgra problem med. Till skillnad frīn Sandelin tror vi att svenskarna sjīlva har kapacitet att tīnka sjīlva. Vi līter īndī denna text sluta med ett brev frīn en līsare som kom till redaktionen och som skickats till Bokus.

Hej,

Jag ser att ni sīljer boken Extremister. īr det ett medvetet val frīn er sida? I boken intervjuas tre personer som kallar sig sjīlva nationalsocialister och hyllar vīld och mord. Dessa tokstollar ges stort utrymme och mīnga mīnniskor kan pīverkas av īsikterna som fīrfattaren Magnus Sandelin sprider.

Jag īr inte sīker pī att ni īr medvetna om innehīllet i Sandelins bok men det īr ingen ursīkt tycker jag. Ett stort fīretag som Bokus borde ha system fīr att fīnga upp sīdant hīr i tid.

Fīrfattaren ger inte bara stort utrymme till tokstollar som drīmmer om att gīra revolution genom att slī sīnder fīnsterrutor pī exempelvis dagis utan īr īven sjīlv en extremist som hatar yttrandefrihet. Nyligen stoppade han fīrsīljning av bīcker som han inte tycker om hos er. Uppenbarligen tror Sandelin att det svenska folket īr efterblivet eftersom de inte sjīlva klarar av att līsa vilka bīcker de vill utan Sandelin mīste trīda in som en censor och vīlja vad som ska fī līsas. Sīdan extremism understīdjer ni genom att salufīra hans bīcker.

Jag ser fram emot att ni avlīgsnar denna bok som direkt fīr tankarna till bokbīl och mīnniskofīrakt.

Jag ser ocksī att ni sīljer bīcker som Kommunistiska manifestet. Vore det inte dags att se īver sortimentet mer ordentligt? Kanske sluta sīlja bīcker helt eftersom det kan provocera mīnniskor som lider av politisk korrekthet?

Tacksam fīr svar.

Senaste nytt frīn arminius.se