Publicerad: 2008-09-22

Jacob Zuma slipper rīttegīng - Thabo Mbeki tvingas avgī

Sydafrika Den sydafrikanska politikern Jacob Zuma undgīr rīttegīngen fīr misstīnkt korruption vilket innefattade bland annat svindleri, bedrīgeri och pengatvītt. Detta īr i fīrmīn till Zuma eftersom det leder till att han kan fortsītta som sin position som partiledare vilket han har varit sedan īr 2007 fīr det nuvarande regeringspartiet African National Congress (ANC) och īka sina chanser fīr sin presidentkandidatur under nīsta val trots sina flertal misstankar. Han har tidigare avskedats frīn sin post som vicepresident av den nuvarande presidenten Thabo Mbeki pī grund av Zumas anklagelser fīr vīldtīkt vilket skedde under tiden som han var ordfīrande fīr det Sydafrikanska nationella aids-rīdet dīr den 31 īriga aids-smittade offret anklagade honom fīr att ha vīldtagit henne och dessutom gjort det oskyddat, detta trots att han medvetet visste att hon var smittad vilket han i sin tur ursīktade sig med att han tog en dusch efterīt vilket skapade stīrre rubriker tidigare i media vīrlden īver.

Sydafrika īr īven det land som har flest antal rapporterade vīldtīkter, under 2004 var det īver 55 000 anmīlda vīldtīkter. Zuma har tidigare avsatt tio īrs fīngelse fīr rekrytering till īden svarta rīttighetsrīrelsenī i Sydafrika under apartheid-tiden som bland annat gjort sig kīnda fīr terrorism genom ANC:s organisation Umkhonto we Sizwe (Nationens spjut) som grundades av bland andra Nelson Mandela och Walter Sisulu vilka utfīrde terroristiska vīldsdīd mot exempelvis varuhus och restauranger efter att ha blivit utbildade soldater av KGB i utlīndska līger, vilka īven distribuerade vapen till terroristorganisationen. Nationens spjut riktade inte enbart sina mīl mot etniska vita utan īven mot svarta kollaboratīrer vilket ocksī uppgick i hīst antal skadade och dīda. Mandela medgav sedan att de hade brutit mot FN konventionen fīr de mīnskliga rīttigheterna. Flera av representanterna fīr ANC har tidigare īven haft anknytningar till det kommunistiska partiet South African communist party (SACP) vilket de idag har en allians med i regerings position.

I samband med att Zuma friades frīn misstankar antydde domaren Chis Nicholson att hela processen mot Zuma skulle ha dirigerats frīn Sydafrikas president Thabo Mbeki. Detta blev Mbekis fall. I sitt avskedstal under gīrdagen fīrklarade Mbeki att han kommer att vara kvar som medlem i ANC, vilket han poīngterade att han varit i 52 īr. Nīr Zuma friades frīn misstankar om brott bīrjade hans anhīngare omedelbart arbeta fīr att avsītta Mbeki och kunna gīra Zuma till president. Media rapporterar att bland andra kommunistpartiets generalsekreterare Blade Nzimande satt i rīttssalen nīr Zuma friades och omedelbart bīrjade skicka sms. Under de senaste veckorna har mīngder av hetsiga sms-kampanjer pīgītt som hetsat mot olika falanger inom ANC.

Hur mycket brīket inom ANC kommer att skada partiet īr i dagslīget fīr tidigt att sīga. Skulle ANC fīrsvagas pī nīgot sītt sī kan man dock rīkna med att svenska staten genom SIDA skjuter in nīgra friska miljoner fīr att underhīlla den gamla terroristorganisationen och det land som de idag hīller pī att rasera.

Senaste reportage frīn nsf.nu

Marsch och torgmīte i Karlstad

NSF i Karlstad
Līrdagen den 25 oktober arrangerade NSF-Vīrmland en marsch genom Karlstad med ett avslutande torgmīte. Ett 50-tal aktivister deltog, och responsen frīn karlstadsborna var īvervīldigande positiv.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se