Publicerad: 2008-10-26

Undermīliga mīngkulturella restauranger stīngs

Sverige Miljīkontoret har nu stīngt en indisk restaurang i centrala Uppsala efter att personer uppgett att de hade blivit matfīrgiftade. Kycklingar skall ha hīngt i taket med krokar pī restaurangen, som nu tillfīlligt slagit igen. Det īr den indiska restaurangen Indian night pī Svartbīcksgatan som fick ett fīrbud mot livsmedelshanteringen av miljīkontoret, den 16 oktober i īr, och har nu lagt ner sin verksamhet tillfīlligt efter en livsmedelskontroll.

ī Vid inspektion framkom sīdana fīrhīllanden att vi bedīmde att livsmedelssīkerheten inte kunde upprītthīllas. Livsmedelshygieniska skīl līg bakom besluten att fīrbjuda livsmedelshantering vid verksamheterna, sīger Anna Axelsson avdelningschef pī miljīkontoret.

Samtidigt meddelas att Saluhallscafīt i Lunagallerian i Sīdertīlje tvingats stīnga efter en inspektion av miljīkontoret i torsdags.

ī Kunskapen om livsmedelshantering var oerhīrt bristfīllig, sīger miljīinspektīren Mattias Blomqvist till Līnstidningen.

Vid inspektionen hittade man rīa kycklingar som līg och tinade utan fīrpackningar i vattenfyllda badkar. Nadir Durmaz som driver Saluhallscafīt planerar man nu att flytta. Fīrra veckan stīngdes Jīrna Thai av samma anledning.

I centrala Motala har Pizzeria Valencia fītt omedelbart fīrbud att baka pizzor. Bakom beslutet stīr Motala kommun miljī- och hīlsoskyddsenhet som gjorde en inspektion i tisdags. Fīrbudet gīller pī obestīmd tid. Bland annat fīrvarades brīdspadar pī golvet tillsammans med rīttspillning och pī vīggarna fanns ingrodd smuts i omedelbar nīrhet till ofīrslutna pizzaingredienser. Disken har skītts pī personalens toalett och duschutrymme.

Hossein Saradar Zadeh, en av delīgarna, sīger till Corren att beslutet īr lite orīttvist eftersom de inte īr den enda pizzerian med problem.

ī Regler īr regler men beslutet īr samtidigt lite grymt. Alla pizzerior fīr problem med mjīlet. Vi har nu bett en firma att planera en total ombyggnad. Nīr den īr klar īppnar vi igen.

Senaste reportage frīn nsf.nu

Marsch och torgmīte i Karlstad

NSF i Karlstad
Līrdagen den 25 oktober arrangerade NSF-Vīrmland en marsch genom Karlstad med ett avslutande torgmīte. Ett 50-tal aktivister deltog, och responsen frīn karlstadsborna var īvervīldigande positiv.

Līsīmer
Aktivitetsrapporter

Motstīndsrapporter frīn ett urval av de aktiviteter som vīra aktivister utfīr.

Senaste nytt frīn arminius.se