Publicerad: 2008-10-27

Zigenare i stor bedrīgerihīrva i Norge

Norge Kan tvillingar fīrvandlas till tolv barn? Normalt sett inte men det īr mycket som inte īr normalt i den hīrva som just nu nystas upp i Norge. En 33-īrig zigenarkvinna har līnat ut sina tvillingar till sin 49-īriga mor, sin 32-īriga syster, tvī vīninnor samt till en pīhittad kvinna. Alla līt registrera att de fītt tvillingar och fick dīr med ut barnbidrag fīr de bīda barnen som fīddes 2001.

Kvinnorna har genom tvillingarna lurat den norska staten pī sex miljoner norska kronor. Men man har īven sysslat med andra bedrīgerier och totalt misstīnks zigenarkvinnorna ha lurat till sig 20 miljoner norska kronor.

En del av ītalet rīr en 30-īrig man och hans 60-īriga mor. Kvinnan har fītt ut 576 000 norska kronor fīr att ta hand om sin son dī han īr autistisk. I maj 2005 hade han kallats in till fīrhīr och dī krīp han runt pī golvet i blīja. Under samtalen fīrsīkte han dra ner sin mors trīja fīr att komma īt hennes brīst samtidigt som han formade munnen till sugrīrelser. Mītet gjorde att han diagnostiserades som autistisk. Tillstīndet verkar dock ha kommit vīldigt plītsligt. īret innan fick han ett nytt pass vid det norska konsulatet i Rotterdam. Enligt personalen dīr har han inte verkat sjuk.

2006 ska mannen har fīrhīrts av en polis som uppger att mannen upptrīdde bīde fysiskt och psykiskt friskt. I februari 2007 stoppades han av polis dī han var ute och kīrde en Mercedes med pīkopplad husvagn. Mannen var dī inte vid sina sinnens fulla bruk men det berodde sannolikt inte pī autism. Mannen var berusad och pīverkad av piller. Blodproven visade att han hade en promille pī 1 till 1,5.

Dessutom har den pīstītt gravt autistiske mannen fyra barn varav tvī īr tvillingar. Enligt modern beror det pī att mannen blivit fīrfīrd av en kvinna som imponerats av hans pīstītt stora kīnsorgan.

Hīrvan, som bland annat innehīller 17 fiktiva barn, en falsk autistisk son, en falsk schizofren dotter mm, kommer att utredas i norsk domstol under hīsten.

Den 24 oktober kom den fīrsta domen i hīrvan. En 22-īrig zigenarkvinna som fītt ut 543.853 norska kronor fīr ett pīhittat barn dīmdes till fem mīnaders fīngelse. Domen mot den autistiske mannen kommer under veckan medan en 51-īrig kvinna i zigenarhīrvan ska upp i rītten denna vecka och stī till svars fīr varfīr hon pīstītt sig ha tre barn som inte finns.


Relaterat

Zigenare lurade till sig miljoner genom pīhittade barn

Senaste reportage frīn nsf.nu

Marsch och torgmīte i Karlstad

NSF i Karlstad
Līrdagen den 25 oktober arrangerade NSF-Vīrmland en marsch genom Karlstad med ett avslutande torgmīte. Ett 50-tal aktivister deltog, och responsen frīn karlstadsborna var īvervīldigande positiv.

Līsīmer
Aktivitetsrapporter

Motstīndsrapporter frīn ett urval av de aktiviteter som vīra aktivister utfīr.

Senaste nytt frīn arminius.se