Publicerad: 2008-10-25

Fler matfīrgiftas av importerad frukt

Sverige Sedan mitten av 1990-talet har andelen personer som matfīrgiftats efter att ha ītit frukt och grīnsaker īkat tre gīnger. Under samma period har importen īkat med cirka 60 procent, skriver Sydsvenskan.

Vīrst pī listan īr frysta hallon, groddar och bladgrīnsaker. I hallon har man hittat norovirus som sprids via avfīring. Enligt Roland Lindquist pī Livsmedelsverket som skrivit en artikel fīr Statens veterinīrmedicinska anstalt sprids norovirus troligen genom att frukt och grīnsaker vattnas med avloppsvatten.

Det īr inte fīrsta gīngen som det varnas fīr importerade frysta hallon. Nīstan varje īr kommer varningsrapporter om att mīnniskor drabbats av magsjuka sedan de ītit importerade hallon. Ofta kommer de frīn de baltiska līnderna men det īr svīrt att som konsument veta var bīren kommer ifrīn.

Via groddar sprids salmonella. Problemet finns īven om man odlar groddarna hemma.

Enligt Livsmedelsverket insjuknar mīnga till fīljd av nya spīnnande matkulturer. Ett exempel īr att anvīnda bananblad som upplīggningsfat vilket bland annat lett till att ett stīrre sīllskap smittades av en kolikbakterie. Vid ett annat tillfīlle insjuknade flera personer av salmonella sedan de ītit fīrska limeblad i en kycklingmarinad.

Naturligtvis beror inte alla matfīrgiftningar pī importerad mat, men man ser ett tydligt samband mellan īkningen av import och īkningen av insjukningar. Det īr ocksī bara allvarliga sjukdomsfall som rapporteras in.

Livsmedelsverket avrīder dock inte frīn att īta frukt och grīnsaker.

ī Om grīnsakerna skīljs ordentligt fīrsvinner 90 procent eller mer av bakterierna. Ju mindre mīngd bakterier desto bīttre stīr kroppens fīrsvarssystem emot dem, sīger Roland Lindquist, chefsmikrobiolog pī Livsmedelsverket.


Relaterat

Frīmmande matkultur ger fler allergier

Senaste reportage frīn nsf.nu

NSF-kampanj i Sīdertīlje

NSF i Sīdertīlje
Sīdertīlje īr en kommun i Stockholms līn dīr mīngkulturens fīljder blivit alltmer pītagliga fīr nordiskīttade kommuninvīnare. Nationalsocialistisk fronts (NSF) aktivister frīn Sīdertīlje med omnejd har under de senaste tvī mīnaderna bedrivit en līgintensiv flygbladskampanj i kommunen fīr att pīvisa det nationalsocialistiska alternativet och informera om hur NSF īmnar ta itu med de problem invīnarna tvingas genomlida.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se