Publicerad: 2008-10-24

Fler svenskar īr kritiska till etniska mīngfalden

Mīngfaldsbarometern 2008

Sverige Enligt en sk "mīngfaldsbarometer" som Uppsala universitet verkstīllt, īkar antalet svenskar som īr mer kritiska till den etniska mīngfalden fīr fjīrde īret i rad. Enligt undersīkningen sī har andelen svenskar som har "extremt negativ attityd" till mīngfalden īkat frīn 3,8 till 5,7 procent sedan 2005. Bland mīn har siffran īkat frīn 5,3 till 7,5 procent under ett īr, och bland kvinnor 2,3- till 4,1 procent under samma period. īkningen syns sīrskilt bland hīgskoleutbildade.

ī De extremt negativa attityderna īkar, och det tror vi hīnger samman med vad som hīnder i Europa. Det īr inte bara īldre utan ocksī yngre som īr negativa, sīger Orlando Mella, professor i sociologi vid Uppsala universitet till Dagens nyheter.

Efter att ha tagit del av undersīkningen sī finner man att bland annat, nīgot som inte nīmns i Dagens nyheters artikel om īmnet, att den totala procentenheten fīr de som har "har ganska eller har mycket dīliga erfarenheter" av invandringen, uppgīr till 14,4 %, vilket motsvarar ungefīr 1.296.000 mīnniskor av den svenska befolkningen.

ī Det verkar dīrfīr som att de negativa attityderna till mīngfald bīrjar fī fīste īven i bredare befolkningsskikt, sīger Irving Palm, en av forskarna bakom studien i ett pressmeddelande.

Bland det som kan utlīsas ur rapporten īr att hīgskoleutbildade blivit allt mer kritiska till īmīngfaldenī, vilket skiljer sig frīn tidigare īr. Andelen svenskar som anser att "utlīnningar som begīr brott bīr tvingas līmna landet" har minskat nīgot, frīn 63,3 procent fīrra īret till 60,8 procent i īr. Det rīr sig dock inte om nīgon stor minskning och en klar majoritet anser fortfarande att alla kriminella utlīnningar ska utvisas. Mīnga svenskar vill ocksī ha tyngre krav pī de etniskt frīmmande invandrarna, eftersom de bīr ha samma skyldigheter att fīlja som den resterande, inhemska befolkningen.

Nīmnas bīr att undersīkningen inte īr helt neutral. Bara genom att tala om en mīngfaldsbarometer istīllet fīr exempelvis mīngkulturbarometer sī vīljer man ett mer positivt laddat ord. Att vara positiv till mīngfald īr inte samma sak som att vara positiv till det mīngkulturella samhīllet. I undersīkningen deltog īven cirka 10 procent invandrare.

Trots det verkar det som att svenskarna blir mer och mer kritiska till det mīngkulturella experiment som pīgīr. Verkligheten bīrjar mer och mer komma ifatt befolkningen som i mindre utstrīckning līter sig luras av etablissemangets tidningar.

Senaste reportage frīn nsf.nu

NSF-kampanj i Sīdertīlje

NSF i Sīdertīlje
Sīdertīlje īr en kommun i Stockholms līn dīr mīngkulturens fīljder blivit alltmer pītagliga fīr nordiskīttade kommuninvīnare. Nationalsocialistisk fronts (NSF) aktivister frīn Sīdertīlje med omnejd har under de senaste tvī mīnaderna bedrivit en līgintensiv flygbladskampanj i kommunen fīr att pīvisa det nationalsocialistiska alternativet och informera om hur NSF īmnar ta itu med de problem invīnarna tvingas genomlida.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se