Publicerad: 2008-10-24

Libanes dīmd fīr att torterat dansk flickvīn

Danmark Under fjolīret torterade den libanesisk pojkvīnnen sin danska flickvīn, vilket vi tidigare har rapporterat om, i ett trīskjul under nio līnga dagar vid Sydhamnen i Kīpenhamn. Men vīldet har pīgītt līngre, den libanesiske mannen har torterat den dī nittonīriga, unga danska flickvīnnen extremt, genom att bland annat piskat henne med en elsladd och en bilantenn, kapat hennes tumfinger, hīllt kokande vatten och īven smīlt plast īver henne, brīnt henne med olika tillhyggen, ryckt ut hennes framtīnder, vīldtagit henne grovt och vīldsamt. Vīldet har under tiden blivit successivt vīrre och vīrre. Han skall īven ha gītt sī pass līngt med tortyren att han har tvingat sin kamrat att kapa flickvīnnens finger, vilket nīmns ovan, fīr att sedan ha tvingat sin kamrat att īta upp det ī vilket enligt gīrningsmannen var det hans flickvīn som tvingade honom att kapa hennes finger eftersom det skulle symbolisera deras kīrlek till varandra, vilket de andra skadorna sīkerligen, utan tvekan kan intyga att det var en līgn frīn den frīmmande mannens hīll. Fallen skall ha varit sī extremt att de inblandade i rīttsfallet aldrig tidigare varit med om nīgot liknande tortyr under dessa omstīndigheter.

ī Under de īr jag varit īklagare har jag aldrig varit med om nīgot liknande. Jag vet nīstan inte vad jag ska sīga, sade īklagare Anne Birgitte Sturup enligt Ekstra Bladet.

ī Jag har aldrig sett sī vīldsamma skador, uppger Henrik Svindt vid Kīpenhamnspolisen till TT.

īklagaren var inte ensam om saken ī de allra flesta i rītten och under fīrundersīkningen hīll med om saken, fallet īr extremt. Listan īver den brutala misshandeln, tortyren och vīldtīkten kan gīras betydligt līngre. Nu har han īntligen ha fītt sin dom, i tingsrītten i Fredriksberg, pī obestīmd tid skall han sitta tillsammans med de Danmarks andra farligaste, psykisktsjuka gīrningsmīn, nīmligen pī sīkerhetsanstalten i Nykībing pī Sjīlland.

Gīrningsmannen, som dī var nitton īr har genomgītt en rīttpsykiatrisk undersīkning och lider av en utvecklingsstīrning och īr nīstan schizofren. Mannen nekar fortfarande till anklagelserna, och pīstīr att han inte skulle ha haft flickan i fīngenskap.

Kamraten som skall ha medverkat till att kapa flickvīnnens finger under tvingade omstīndigheter har dīmts till ett och halvt īrs fīngelse, vilket mannen har īverklagat.


Relaterat

Dansk flicka torterad av libanesisk pojkvīn

Senaste reportage frīn nsf.nu

NSF-kampanj i Sīdertīlje

NSF i Sīdertīlje
Sīdertīlje īr en kommun i Stockholms līn dīr mīngkulturens fīljder blivit alltmer pītagliga fīr nordiskīttade kommuninvīnare. Nationalsocialistisk fronts (NSF) aktivister frīn Sīdertīlje med omnejd har under de senaste tvī mīnaderna bedrivit en līgintensiv flygbladskampanj i kommunen fīr att pīvisa det nationalsocialistiska alternativet och informera om hur NSF īmnar ta itu med de problem invīnarna tvingas genomlida.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se