Publicerad: 2008-10-24

Polisen flyttade in pī skola

Karlskrona Polisen ser allvarligt pī de trakasserier som flickorna pī Tīrnstrīmska gymnasiet i Karlskrona fīr utstī. Den-svenske.com har tidigare berīttat om hur flickorna kallas īblondieī och īsvenska horaī och fīr utstī att tafsas pī och annan fīrnedring. Pī torsdagen flyttade polisen in i en av skolans salar och īppnade tillfīlligt kontor. Snart hade ett tiotal anmīlningar mot gīngen kommit in.

Tidigare līt skolan vīktare patrullera pī skolan men nu har polisen tagit īver uppdraget. Blekinge līns tidning skriver att mīnga elever kīnner sig otrygga pī skolan. Dīrfīr kommer polisen framīver att gīra spontana besīk pī skolan fīr att markera sin nīrvaro och visa att man ser allvarligt pī sexuella trakasserier.


Relaterat

Flickor sextrakasseras pī Karlskronagymnasium

Senaste reportage frīn nsf.nu

NSF-kampanj i Sīdertīlje

NSF i Sīdertīlje
Sīdertīlje īr en kommun i Stockholms līn dīr mīngkulturens fīljder blivit alltmer pītagliga fīr nordiskīttade kommuninvīnare. Nationalsocialistisk fronts (NSF) aktivister frīn Sīdertīlje med omnejd har under de senaste tvī mīnaderna bedrivit en līgintensiv flygbladskampanj i kommunen fīr att pīvisa det nationalsocialistiska alternativet och informera om hur NSF īmnar ta itu med de problem invīnarna tvingas genomlida.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se