Publicerad: 2008-10-25

Risk f´r k´nsstympning ger asyl

Sverige Migrationsverket har beviljat uppeh´llstillst´nd f´r en ett´rig flicka, hennes syskon och hennes mor f´r att flickan riskerar att uts´ttas f´r k´nsstympning om hon tvingas ´terv´nda till Eritrea. Det ´r f´rsta g´ngen som k´nsstympning anges som sk´l f´r asyl i Sverige och beslutet v´ntas ´ppna upp f´r m´ngder av asyls´kande fr´n Eritrea, Somalia och andra l´nder d´r k´nsstympning mot flickor f´rekommer. K´nsstympning betraktas nu enligt svensk r´ttspraxis som f´rf´ljelse p´ grund av k´n.

Ofta ´r det familjen som beslutar om k´nsstympning. D´rmed ´r lagen tandl´s d´ flyktingbarn har r´tt att ta hit sina f´r´ldrar. K´nsstympning ´r olagligt i Eritrea men det r´cker med att det finns en risk f´r att en flicka kan uts´ttas f´r k´nsstympning f´r att hon ska f´ stanna.

Naturligtvis kommer landets alla flyktingadvokater anv´nda k´nsstympning som argument varje g´ng en familj vill stanna. Risk f´r k´nsstympning kan det finnas i ganska m´nga l´nder. P´ Amnestys hemsida kan man l´sa f´ljande:

Kvinnlig k´nsstympning f´rekommer i stor utstr´ckning i Afrika men ´r ocks´ vanligt f´rekommande i en del l´nder i Mellan´stern. Den f´rekommer ´ven i invandrarsamh´llen i delar av Asien, Nord- och Sydamerika samt i Europa. De flesta kvinnor som har utsatts f´r k´nsstympning bor i ett av de 28 l´nder i Afrika eller Mellan´stern d´r k´nsstympning praktiseras - och n´stan h´lften av dessa kvinnor lever i Egypten eller Etiopien.

Det kan s´ledes finnas risk f´r k´nsstympning praktiskt taget i vilket land som helst. Hur Migrationsverket i praktiken kommer att agera ´r oklart i dagsl´get.

Senaste reportage fr´n nsf.nu

Marsch och torgm´te i Karlstad

NSF i Karlstad
L´rdagen den 25 oktober arrangerade NSF-V´rmland en marsch genom Karlstad med ett avslutande torgm´te. Ett 50-tal aktivister deltog, och responsen fr´n karlstadsborna var ´verv´ldigande positiv.

Lńsámer
Aktivitetsrapporter

Motstňndsrapporter frňn ett urval av de aktiviteter som vňra aktivister utf÷r.

Senaste nytt fr´n arminius.se