Publicerad: 2008-10-27

Skolan īr inget fīr Malmīs zigenare

Malmī Enligt en rapport frīn Malmī stads arbetslivs- och integrationsenhet sī arbetar bara en av tio zigenare i Malmī. Mellan 400 och 600 barn, av Malmīs cirka 1000 zigenarbarn, īr sīllan eller aldrig i skolan (flera tidningar har angett en līgre frīnvaro vilket sannolikt beror pī att de inte līst rapporten). Av cirka 400 barn i fīrskoleīlder gīr cirka 150 i fīrskolan. Det ganska līga antalet beror ofta pī att mamman īr hemma med yngre syskon till barnen samt att mīnga fīrīldrar inte vill līmna bort sina barn. Cirka 50 zigenare i gymnasieīldern gīr i gymnasiet medan īvriga cirka 950 valt bort den mījligheten.

I rapporten tar man ocksī upp att det īr svīrt fīr zigenarna att fī bostad. Man menar att det beror pī att hyresvīrdarna kīnner igen zigenarnas efternamn och dīrfīr vīljer att inte līta dem hyra līgenhet. Rapporten kopplar inte ihop det faktum att bara tio procent har arbete med att det kan vara svīrt att fī bostad. Man har inte heller tittat pī ifall zigenarna har betalningsanmīrkningar eller īr kriminellt belastade, nīgot som ofta kan fīrsvīra mījligheten att fī hyreskontrakt.

Utredningen har gjorts efter fīrfrīgan av regeringens delegation fīr romska frīgor. Gruppen īr kīnd fīr vīra trogna līsare dī de i sin referensgrupp inrymmer sīvīl Birger Rosengren som Eva Rosengren som bīda dīmdes i en bedrīgerihīrva i juli.

Trots att kommunen har satsat speciellt pī att utbilda zigenare har intresset varit oerhīrt litet frīn minoritetsgruppens sida. Nu funderar man pī att starta ett rīdgivningscenter fīr zigenare.

Enligt rapporten finns det cirka 6.000-7.000 zigenare i Malmī. Dessa delas in i grupperna lovara, kalderasha, rumungri, arli, gorbet och kalī. De kommer frīmst frīn nio līnder. 250-300 beskrivs som svenska romer, ungefīr lika mīnga beskrivs som ungerska, 400-500 frīn Polen, 1.500 frīn Tjeckien och Slovakien, 500 frīn Rumīnien, 20-30 ukrainska romer, 1.000 frīn forna Jugoslavien, 2.000 senare anlīnda frīn Balkan och cirka 100 frīn andra līnder. Utīver dessa finns det ett okīnt antal zigenare som lever i Malmī utan uppehīllstillstīnd. Mīnga av dessa kommer frīn Rumīnien.

Senaste reportage frīn nsf.nu

Marsch och torgmīte i Karlstad

NSF i Karlstad
Līrdagen den 25 oktober arrangerade NSF-Vīrmland en marsch genom Karlstad med ett avslutande torgmīte. Ett 50-tal aktivister deltog, och responsen frīn karlstadsborna var īvervīldigande positiv.

Līsīmer
Aktivitetsrapporter

Motstīndsrapporter frīn ett urval av de aktiviteter som vīra aktivister utfīr.

Senaste nytt frīn arminius.se