Publicerad: 2008-10-24

Regeringen famlar i blindo mot vīldtīkter

Sverige 45 miljoner kronor ska regeringen satsa under kvarstoden av mandatperioden fīr att motverka otryggheten i vīra stadsmiljīer. Pengarna ska anvīndas av Boverket som ska fīrdela pengarna till līnsstyrelserna som ska ge stīd īt kommunala insatser och projekt fīr att īfīra in ett jīmstīlldhetsperspektivī. Man ska sammanstīlla befintlig information om hur ītryggheten i stads- och tītortsmiljīer kan stīrkasī. Det som regeringen i klartext vill att Boverket, līnsstyrelserna och kommunerna ska medverka till īr att pīverka stadsplaneringen fīr att undvika vīldtīkter och skapa stīrre trygghet i samhīllet, ur ett ījīmstīlldhetsperspektivī.

ī En fjīrdedel av alla kvinnor har det senaste īret avstītt frīn att ge sig ut pī kvīllen av oro fīr att bli īverfallen, rīnad eller pī annat sītt ofredad. Nīr kvinnor blir sī rīdda att gī ut sī att de stannar hemma, har samhīllet misslyckats. Den hīr satsningen skīrper jīmstīlldhetsperspektivet vid utformningen av stadsmiljīer, till exempel parker, tunnlar eller gīngvīgar, sīger Integrations och jīmstīlldhetsminister Nyamko Sabuni.

Nyamko Sabuni (fp) tror att Sverige skulle uppleva fīrre vīldtīkter om vi hade fīrre buskar. Det tror inte vi. Fīrre folkpartister dīremot kanske skulle vara ett steg i rītt riktning.

Som vanligt famlar man i blindo. Man angriper inte problemen genom att sītta upp belysning i tunnlar eller ansa buskar i parkerna. Det īr inte speciellt troligt att tillfīllet gīr īverfallsvīldtīktsmannen. Om en gīngvīg īr kameraīvervakad sī sīker sig vīldtīktsmannen nīgon annan stans. Samhīllet blir inte tryggt eller jīmstīllt av upplysta parker utan av ett upplyst samhīlle.

Dīr har politikerna ett problem. Sī līnge man struntar i kīrnan av de problem som Sverige idag har sī kan man hīlla pī in absurdum och klippa buskar, sītta upp kameror, avlyssna folkets internettrafik osv. Det kommer att hīlla en mīngd statligt anstīllda sysselsatta och i partiledardebatterna kan man tala om vad man gjort fīr att kvinnorna ska kīnna sig tryggare. Men problemen kommer inte att fīrsvinna fīr det īr inte parker som vīldtar.

Senaste reportage frīn nsf.nu

NSF-kampanj i Sīdertīlje

NSF i Sīdertīlje
Sīdertīlje īr en kommun i Stockholms līn dīr mīngkulturens fīljder blivit alltmer pītagliga fīr nordiskīttade kommuninvīnare. Nationalsocialistisk fronts (NSF) aktivister frīn Sīdertīlje med omnejd har under de senaste tvī mīnaderna bedrivit en līgintensiv flygbladskampanj i kommunen fīr att pīvisa det nationalsocialistiska alternativet och informera om hur NSF īmnar ta itu med de problem invīnarna tvingas genomlida.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se