Publicerad: 2008-10-23

Ytterligare en moskī planeras att byggas i Malmī

Malmī Ytterligare en moskī planeras att byggas i Malmī, och denna gīng i anslutning till Jīgersrovīgen vid Elislunds industriomrīde i Malmī. Det var under onsdagen som den tekniska nīmnden i Malmī godkīnde fīrslaget till detaljplanen. Moskīn planeras att byggas i s.k. īklassisk stil med tvī plan, kupol och minaretī. Politikerna īr enade om beslutet.

ī Det var inga politiska kontroverser, alla īr īverens, sīger Anders Tīrnblad, frīn miljīpartiet till tidningen Malmī Lund City.

Moskīn planeras att rymma ungefīr femhundra muslimska besīkare samtidigt, men kvinnor och mīn fīr olika avdelningar att vistas pī, vilket īr ovanligt i dagens samhīlle ī men verkar vara okej fīr mīngkulturella religiīsa sammanhang.

ī Moskīn fīr tvī avdelningar, en fīr kvinnor och barn och en fīr mīn, sīger Abdul Kareem Lone som īr fīrsamlingens press- och projektansvarige, som īven īr posttjīnsteman fīr socialdemokraterna i distriktet, till tidningen Malmī Lund City.

Sī hīr ska den nya moskīn se ut enligt detaljplanen.

Det īr Ahmadiyyafīrsamlingen, som stīr bakom moskīprojektet. Fīreningen bestīr av ungefīr 250 medlemmar i lokalavdelningen, majoriteten av medlemmarna har sitt ursprung i Pakistan. Ahmadiyyafīrgreningen i landet har funnits sedan 1960-talet och idag finns det totalt cirka sjuhundra medlemmar īver hela landet, som bara īr en av vīrldens landsavdelningar fīr den islamistiska inriktningen och har inom landet sitt huvudsīte i Gīteborg. Ahmadiyyafīrsamlingen byggde Sveriges fīrsta moskī, Nasirmoskīn, i Gīteborg 1976.

Den muslimska Ahmadiyyarīrelsen, som īr en av totalt sjuttiotre inriktningar inom religionen, har sitt ursprung i en by i Indien och har idag sitt huvudsīte i London, England. Rīrelsens islamistiska inriktning skiljer sig frīmst i tron pī Messias ankomst och īr īven utesluten ur den muslimska gemenskapen, eftersom fīrsamlingen anses vara kīttersk av ortodoxa muslimer, skriver Sydsvenskan.

En med signaturen īEmelieī skriver i en kommentar vid tidningen Citys artikel att īKvinnor och mīn inte ska ha egna avdelningar. Kvinnor brukar i regel fī sin avdelning līngst bak i moskīn och hur diskriminerande īr inte det mot kvinnor? Det īr vīl Sverige vi lever i och att diskriminera pga kīn īr mig veterligen inte tillītet.ī

Senaste reportage frīn nsf.nu

NSF-kampanj i Sīdertīlje

NSF i Sīdertīlje
Sīdertīlje īr en kommun i Stockholms līn dīr mīngkulturens fīljder blivit alltmer pītagliga fīr nordiskīttade kommuninvīnare. Nationalsocialistisk fronts (NSF) aktivister frīn Sīdertīlje med omnejd har under de senaste tvī mīnaderna bedrivit en līgintensiv flygbladskampanj i kommunen fīr att pīvisa det nationalsocialistiska alternativet och informera om hur NSF īmnar ta itu med de problem invīnarna tvingas genomlida.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se