Publicerad: 2008-09-24

Integrationens fīljder tydliga i Uppsalas ghetto

Uppsala Den kraftigt integrerade stadsdelen Gottsunda, strax sīder om Uppsala, har de senaste dagarna tagit mer plats i media īn vanligt. I samma anda som de mīngkulturella omrīdena i Malmī, Sīdertīlje, Gīteborg och sī vidare sī attackerades en ambulans i Gottsunda under līrdagskvīllen av stenkastande ligister, ett antal bussar ska ocksī ha rīkat ut fīr stenkastningen samma kvīll. Fīrstīrelsen fortsatte under sīndagen dī nīrmare ett trettiotal fīnster pī Gottsundaskolan krossades och tvī bilar vīltes omkull. Detta gīr nu att polisen har beslutat att īka polisresurserna i omrīdet, genom att līta ett tiotal poliser hīlla hus dīr under sex mīnader, som att det skulle fī de kriminella frīmlingarna frīn att sluta begī brott i ett līngre perspektiv. I en kommentar till Uppsala nya tidning sī stīller sig chefen fīr ordningspolisen i Uppsala, Henrik Thelander, frīgande infīr detta.

- Varfīr det blossar upp nu vet vi inte och det fīrsīker vi diskutera och analysera nu.

Nationalsocialistisk front vet dīremot exakt varfīr detta hīnder och att det hīnder just i det berikade Gottsunda īr ingen īverraskning fīr nīgon.

Tills vidare sī fortsītter livet som vanligt i Gottsunda. Man kan under dagen līsa om hur en kvinna fick sīka skydd hos sin granne fīr att inte bli ihjīlslagen av sin man samt hur polisen hittade en marijuanaodling i en līgenhet i det blomstrande omrīdet Gottsunda.

Senaste reportage frīn nsf.nu

Marsch och torgmīte i Karlstad

NSF i Karlstad
Līrdagen den 25 oktober arrangerade NSF-Vīrmland en marsch genom Karlstad med ett avslutande torgmīte. Ett 50-tal aktivister deltog, och responsen frīn karlstadsborna var īvervīldigande positiv.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se