Publicerad: 2004-04-16

NSF anmīler Aftonbladet fīr hets mot vita

Sverige Den 11 april 2004 publicerade Aftonbladet en debattartikel av feministen Joanna Rytel som tidigare gjort sig īkīnd fīr att bland annat varit deltagare i ett dekadent musikband vid namn īUnfucked Pussyī och fīr att ha gjort en īfeministisk aktionī i samband med direktsīndningen av den lika dekadenta fīrestīllningen īFrīken Sverigeī.

I sin artikel īJag tīnker aldrig fīda en vit manī īser Joanna hat mot alla vita mīn och skriver det ena grīvre pīhoppet efter det andra. Bland annat nīmner hon i artikeln tolv punkter pī nedlītande karaktīrsdrag som hon menar īterfinns hos vita mīn, eller vitt gubbslem som hon hellre kallar den vita mannen.

Genom att endast byta ut ordet īvitaī till īsvartaī eller īgulaī inser man snart att artikeln hade renderat i ett līngt fīngelsestraff om den publicerats, men dī det īr vita som fīrtalas īr det sjīlvklart inte samma sak i dagens Sverige dīr andra kulturer och raser fīrhīrligas medan allt som har med svenskar eller vit kultur fīrkastas och bespottas. Fīr att prīva huruvida hets mot vita īr fullt lagligt i Sverige valde NSF att gīra en anmīlan.

Anmīlan gjordes till polisen i Trollhīttan som fīrst inte ville ta emot denna men efter att befīl tillkallats sī godkīndes att anmīlan līmnades in.

īDet spelar ingen roll det īr jag som tar beslut om vi ska utreda anmīlan och det kan jag meddela redan nu att jag inte tīnker gīraī, meddelade polisbefīlet dock. Vid fīrfrīgan vad han menade med det sī talade han om att det var hans personliga īvertygelse att lagen skulle tolkas som sī att det inte īr olagligt att hetsa mot vita. Anmīlaren visade dī paragrafen som beskriver hets mot folkgrupp och efterfrīgade var i denna polisbefīlet hittade sin tolkning. Efter att denne inte kunnat visa nīgot sīdant upplystes han om att det inte heller īr han som tar beslut nīr det gīller tryckfrihetsbrott utan att īrendet skall vidare till Justitiekanslern (JK). Det nīgot fīrnīrmade polisbefīlet līmnade dī rummet medan han mumlade ur sig att īJK kommer i alla fall att līgga ner īrendet redan innan han tittat pī detī. Mījligheten īr tyvīrr stor att denne svenskfientliga polis fīr rītt dī JK tidigare visat att han īr allt annat īn intresserad av att vīrna Sverige och svenskarna, men det gīr īndī inte anmīlan mindre viktig.

NSF har tidigare anmīlt liknande fall och den-svenske.com īterkommer med mer information om hur JK och polisen fortsītter i hanteringen av īrendet.

Senaste nytt frīn arminius.se