Publicerad: 2008-09-18

īklagare avfīrdar pīstīenden om om "antisemitiska" motiv vid misshandel i Paris

Paris I bīrjan av september angreps och misshandlades tre judar i īldrarna 17-18 īr. Attacken īgde rum i Paris 19:e distrikt som īr starkt prīglat av vīld, men beskrevs īndī omgīende som "antisemitisk" av judiska ledare, massmedia och politiker. Bland annat gick den franska inrikesministern Michele Alliot-Marie och Paris borgmīstare Betrand Delanoe ut och fīrdīmde hīndelsen som "antisemitisk", vilket īr betydligt mer uppmīrksamhet īn de īvriga īver 100 000 personer som misshandlas īrligen i Frankrike brukar fī av politiker.

īklagaren i mīlet avfīrdar dock alla pīstīenden om "antisemitiska" motiv. Han pīpekar bland annat att det enligt offren inte yttrades nīgonting som anspelade pī att de var judar. Dessutom sī īr en av de sex personer som gripits fīr misshandeln sjīlv jude. Att en jude var inblandad i en pīstītt "antisemitisk" attack īr enligt Richard Prasquier, ledaren fīr den judiska paraplyorganisationen CRIF, en "komplicerande" faktor, men han vidhīller īndī att det rīr sig om en "antisemitisk" attack.

Hīndelsen īr līngtifrīn den fīrsta dīr media och politiker i Frankrike framhīver vīldsdīd mot judar som "antisemitiska" helt utan grund. I flera fall har dylika dīd rent av visat sig vara fabricerade av judar. Detta har dock inte medfīrt nīgon īkad fīrsiktighet kring att i tid och otid framstīlla vīld mot judar som vīrre īn det īvriga vīld som prīglar hela det mīngkulturella Frankrike.

Senaste reportage frīn nsf.nu

NSF-kampanj i Sīdertīlje

NSF i Sīdertīlje
Sīdertīlje īr en kommun i Stockholms līn dīr mīngkulturens fīljder blivit alltmer pītagliga fīr nordiskīttade kommuninvīnare. Nationalsocialistisk fronts (NSF) aktivister frīn Sīdertīlje med omnejd har under de senaste tvī mīnaderna bedrivit en līgintensiv flygbladskampanj i kommunen fīr att pīvisa det nationalsocialistiska alternativet och informera om hur NSF īmnar ta itu med de problem invīnarna tvingas genomlida.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se