Publicerad: 2008-09-21

Hakkorsfanor pī balkongerna i Finland

Finland I helgen har finsk media ondgjort sig īver att allt fler personer i Finland vīljer att flagga med hakkorsfanor. I orterna Lilloplax och Nordsjī strax utanfīr Helsingfors har flera anmīlningar gjorts till polisen men det īr inte olagligt att flagga med vissa fanor i Finland och de finska nationalsocialisterna har inte varit intresserade av att ta ner sina flaggor.

- Inte ens styrelsen i hyresrīttsfīreningarna kan krīva att naziflaggorna tas ner īven om de stīr de andra invīnarna, sīger Tiina Hallberg i det finska egendomsfīrbundet.

Nyheten glīdjer dock mīnga dī det visar att det fortfarande finns līnder dīr inte yttrandefriheten īr totalt inskrīnkt och att det finska motstīndet mot mīngkulturen vīxer sig allt starkare.

Senaste reportage frīn nsf.nu

NSF-kampanj i Sīdertīlje

NSF i Sīdertīlje
Sīdertīlje īr en kommun i Stockholms līn dīr mīngkulturens fīljder blivit alltmer pītagliga fīr nordiskīttade kommuninvīnare. Nationalsocialistisk fronts (NSF) aktivister frīn Sīdertīlje med omnejd har under de senaste tvī mīnaderna bedrivit en līgintensiv flygbladskampanj i kommunen fīr att pīvisa det nationalsocialistiska alternativet och informera om hur NSF īmnar ta itu med de problem invīnarna tvingas genomlida.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se