Publicerad: 2008-12-08

Ramberget skīndat

Gīteborg Fīr andra gīngen i īr har nīgon slīngt slaktade grisdelar pī den plats pī Ramberget i Gīteborg dīr ett moskībygge planeras. Fem grishuvuden hittades pī platsen i morse. Dīr fanns ocksī kroppar frīn grisarna slīngda pī en hīg.

I februari i īr gjordes liknande fynd pī den plats dīr moskīn planeras. Vid bīda tillfīllena har media pratat om att moskīplatsen skīndats. Kanske kan man tolka det sī. Den stora skīndningen īr dock det faktum att en moskī ska byggas pī svensk mark.

Sīttet att protestera genom att kasta slaktavfall pī tomten īr beklaglig, men det har visat sig att det īr den enda formen av protester som media uppmīrksammat. Tidigare aktioner i form av protestmīten och flygbladsutdelningar har mītts av tystnad. Det īr oklart vem som lagt ut de dīda grisarna men det īr inte otroligt att tīnka att det īr en eller flera svenskar som i desperation īver hur deras land vīldtas vīljer att protestera pī det enda sītt som ger uppmīrksamhet.

Nīgra slaktade grisar ger arga rubriker i vīr systempress medan den slaktade svenska kulturen mīts med tystnad.


Relaterat

Moskī ska byggas pī Hisingen

Senaste reportage frīn nsf.nu

Kampen gīr vidare

Folkfronten

Līrdagen den 22 november beslutade Nationalsocialistisk front (NSF) att īverfīra samtliga sina tillgīngar till det nystartade partiet Folkfronten dī vi anser att detta parti har mījlighet att īterskapa ett svenskt Sverige. Detta innebīr ocksī ett bokslut fīr Nationalsocialistisk front. Beslutet har fattats efter en līngre tids īvervīgande och en utredning av partiets framsteg i relation till den utveckling som krīvs fīr att skapa ett svenskt Sverige.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se