Publicerad: 2008-12-09

Okīnd utlīndsk man dīmd fīr vīldtīkt

Sīderhamn En mystisk man med okīnd identitet och med utlīndsk hīrkomst, dīmdes idag fīr en vīldtīkt som han begick mot en tonīrsflicka i Sīderhamn i mitten av oktober. Mannen dīmdes till tvī īr och fyra mīnaders fīngelse, utvisning under tio īrs tid ifrīn landet samt īven skadestīnd till offret, vilket uppnīs till 85 000 svenska kronor.

Den utlīndske mannen skall ha vīldtagit kvinnan under natten mot den 11 oktober i en trappuppgīng benīgen i staden. Det finns teknisk bevisning som binder mannen till dīdet eftersom det bland annat finns ett DNA-spīr pī kvinnans kropp och i trapphuset dīr gīrningen utspelade sig.

Den okīnde mannen har anvīnt sig av olika namn i de līnder som han vistats inom. Han har īven begītt andra slags brott under sina besīk i andra europeiska līnder och īr fortfarande efterlyst i Tyskland. Han har uppgett att han anlīnt till landet under hīsten och att han īr i tjugoīrsīldern. Hans fingeravtryck avslījade īven hans kriminella bana i de andra europeiska līnderna dīr han sedan tidigare bland annat har blivit dīmd fīr brott i Frankrike.

Men trots att den utlīndske gīrningsmannen dīmts sī īr hans identitet fortfarande okīnd och benīmns dīrfīr med īNNī under rīttshandlingarna, vilket kommer av latinets Nomen nescio, vilket i daglig svenska kan īversīttas till īokīndī.

Senaste reportage frīn nsf.nu

Kampen gīr vidare

Folkfronten

Līrdagen den 22 november beslutade Nationalsocialistisk front (NSF) att īverfīra samtliga sina tillgīngar till det nystartade partiet Folkfronten dī vi anser att detta parti har mījlighet att īterskapa ett svenskt Sverige. Detta innebīr ocksī ett bokslut fīr Nationalsocialistisk front. Beslutet har fattats efter en līngre tids īvervīgande och en utredning av partiets framsteg i relation till den utveckling som krīvs fīr att skapa ett svenskt Sverige.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se