Publicerad: 2008-12-10

Molotovcocktails mot polisen i invandrarghetto

Trollhīttan Oroliga grannar ringde polisen sedan ett sī kallat ungdomsgīng startat brīnder och skjutit raketer pī Kronogīrds torg i Trollhīttan vid 22-tiden igīr. Vid samma torg ligger det īldreboende som tidigare beskjutits av unga invandrare. Nīr polisen kom till platsen mīttes de av ungdomar som bland annat kastade molotovcocktails mot dem. Som tur var kom ingen till skada.

Polisen lyckades beslagta ett par molotovcocktails som man kommer att finna fingeravtryck pī. Under kvīllen rapporterades ocksī en bilbrand vid Lextorpsvīgen som polisen sītter i samband med gīnget.

Fīrra īret hade Trollhīttan enorma problem med raketskjutande invandrarungdomar. Efter ett inbrott dīr en stīrre mīngd raketer stals sī beskīts bilar, bostīder och mīnniskor med raketer under en stor del av december och en bit in i januari. Lokaltidningen ttela berīttade igīr att reglerna nu blivit mycket hīrdare i Trollhīttan fīr att undvika en upprepning men redan samma dag som tidningen skrev om detta startades alltsī brīnder av unga invandrare. I artikeln berīttades att de lokala ordningsreglerna skīrpts. I tītbebyggt omrīde fīr man numera bara avfyra raketer mellan klockan 15 och 01 tre dagar om īret: nyīrsafton, pīskafton och Valborg. Man har ocksī tagit fram fīreskrifter fīr fīrsīljarna och mīnga av butikerna som sīljer raketer bīrjar sīlja raketer senare i īr.

Det blir mer omstīndligt fīr skītsamma svenskar att kīpa raketer medan den kriminella pībel som man tror sig komma īt uppenbarligen fīr tag pī sī vīl raketer som annat som man kan sītta eld pī sin omgivning med.

Līsningen pī problemet īr inte att fīrbjuda skītsamma mīnniskor frīn att skjuta raketer klockan kvart īver ett pī nyīrsnatten. Līsningen īr att infīra nolltolerans mot kriminalitet och utvisa alla invandrare som inte kan assimileras i Sverige.

Senaste reportage frīn nsf.nu

Kampen gīr vidare

Folkfronten

Līrdagen den 22 november beslutade Nationalsocialistisk front (NSF) att īverfīra samtliga sina tillgīngar till det nystartade partiet Folkfronten dī vi anser att detta parti har mījlighet att īterskapa ett svenskt Sverige. Detta innebīr ocksī ett bokslut fīr Nationalsocialistisk front. Beslutet har fattats efter en līngre tids īvervīgande och en utredning av partiets framsteg i relation till den utveckling som krīvs fīr att skapa ett svenskt Sverige.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se