Publicerad: 2008-12-10

Svensk knivmīrdad av en hīnsynslīs immigranttrio

Gīteborg Den svenska sjuttonīriga Mathias Borsing knivmīrdades under fredagen den 28 november av immigranttrion Alejandro Jonathan Diaz Gomez, Mahdi Hamedi och Pontus Ashkan Vosooghi. De tre mīnnen hade tidigare under samma dag gripits av polisen efter att de hade fīrgripit sig pī en kvinna i Gīteborgsomrīdet. Gīrningsmīnnen hade vid tillfīllet luvor och en pistolattrapp som de anvīnde sig av vid misshandeln mot kvinnan. Polisen slīppte dock fīrīvarna varpī de sedan valde att īterigen besīka kvinnan som de tidigare utsatt fīr vīld. Dī polisen besīkte kvinnan sī avlīgsnade mīnnen sig frīn platsen.

Mīnnen skall dīrefter ha rīrt sig kring de centrala delarna av staden dīr de angripit inte mindre īn fyra mīnniskor. Ett av offren fīr invandrargīnget var Mathias Borsing. Borsing attackerades av mīnnen som stack honom med kniv. Skadorna blev sī allvarliga att hans liv inte gick att rīdda.

Vi īnskar en evig frid fīr offret och hans anhīriga, han var ett av alla de svenska offer som vi inte bara glīmmer. Matthias var en av de alla som utsattes fīr det mīngkulturella projektet, som prīglas av hīnsynslīs kriminalitet, krīnkningar och īverfall emot det svenska folket. Ett projekt dīr svenskar stīndigt skīndas framfīr īgonen pī oss varje dag.

Senaste reportage frīn nsf.nu

Kampen gīr vidare

Folkfronten

Līrdagen den 22 november beslutade Nationalsocialistisk front (NSF) att īverfīra samtliga sina tillgīngar till det nystartade partiet Folkfronten dī vi anser att detta parti har mījlighet att īterskapa ett svenskt Sverige. Detta innebīr ocksī ett bokslut fīr Nationalsocialistisk front. Beslutet har fattats efter en līngre tids īvervīgande och en utredning av partiets framsteg i relation till den utveckling som krīvs fīr att skapa ett svenskt Sverige.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se