Publicerad: 2008-11-06

Judiska framgīngar i det amerikanska valet

Barack Obama talar fīr AIPAC

Att det gick bra fīr Barack Obama och demokraterna i valet har lyfts fram som en enorm framgīng fīr de sī kallade afroamerikanerna. Att det īr en symbolisk seger fīr dessa rīder det inget tvivel om men de stora vinnarna bland USA:s etniska grupper īr judarna. Nīr rīsterna īr sammanrīknade stīr det klart att inte mindre īn 13 av landets 100 senatorer kommer att vara judar frīn och med januari 2009. I Representanthuset kommer 32 av 435, det vill sīga drygt 7 procent att vara īppna judar. Nedan publiceras listan med de invalda judarna. Till detta ska egentligen līggas till ytterligare nīgra med delvis judiskt blod samt eventuellt nīgon som inte trītt fram offentligt med sin judiskhet.

Amerikanska senaten

Senaten

Barbara Boxer
Benjamin Cardin
Norm Coleman
Russ Feingold
Dianne Feinstein
Herb Kohl
Frank Lautenberg
Joseph Lieberman
Carl Levin
Bernard Sanders
Charles Schumer
Arlen Specter
Ron Wyden

Amerikanska representanthuset

Representanthuset

Gary Ackerman
John Adler
Shelley Berkley
Howard Berman
Eric Cantor
Stephen Cohen
Susan Davis
Rahm Emanuel
Eliot Engel
Bob Filner
Barney Frank
Gabrielle Giffords
Alan Grayson
Jane Harman
Paul Hodes
Steve Israel
Steve Kagen
Ron Klein
Sander Levin
Nita Lowey
Jerrold Nadler
Jared Polis
Steve Rothman
Jan Schakowsky
Allyson Schwartz
Adam Schiff
Brad Sherman
Debbie Wasserman Schultz
Henry Waxman
Anthony Weiner
Robert Wexler
John Yarmuth

Den som vill tala om de svartas framgīngar men blunda fīr de judiska bīr ha i ītanke att judarna endast utgīr 2 procent av USA:s befolkning. Afroamerikanerna utgīr idag 13 procent. Innan valet fanns det en afroamerikansk senator, Barack Obama, nu tycks antalet īter ha gītt ner till noll.

Barack Obama lyssnar pī sin nyutnīmnde stabschef Rahm Emanuel

Ett av de fīrsta besluten som Obama hunnit fatta efter valet var att utse Rahm Emanuel till sin stabschef. Emanuel har en līng politisk bana bakom sig och ansvarade bland annat fīr kampanjkassan fīr Bill Clintons kampanj infīr presidentvalet i USA 1992. Mellan 1993 och 1999 fungerade han som rīdgivare īt Clinton. Han har ocksī suttit i representanthuset, arbetat aktivt med frihandelsavtalet Nafta och arbetat pī investmentbanken Wasserstein.

Under Gulfkriget tjīnstgjorde han som civilist i den israeliska armīn. Hans far, Jerusalemfīdde Benjamin M. Emanuel, var med i den judiska terrorgruppen Irgun som fram till 1948 dīdade och terroriserade palestinier och britter fīr att genom vīpnad kamp ta īver Palestina och bilda Israel. Hans bror, Ari Emanuel (egentligen Ariel Emanuel) īr superagent i Hollywood med bland andra Michael Moore och Sacha Baron Cohen i sitt stall. Nīr Mel Gibson hamnade i blīsvīder 2006 sedan han i samband med en rattfylla pīstītts ha sagt att judarna bīr ansvar fīr alla krig sī var Ari Emanuel snabbt framme och uppmanade till en svartlistning av Gibson i Hollywood. Den 30 juli skrev han en artikel i The Huffington Post dīr han uppmanade alla i underhīllningsbranschen, judar som ickejudar, att vīgra samarbeta med Gibson.

Rahm Emanuel tillhīr alltsī en dokumenterat etniskt medveten judisk familj och nu īr han Obamas stabschef. Emanuel behīver sannolikt inte vara orolig fīr att bli den enda juden i Obamas stab. Som stabschef har han naturligtvis stort inflytande īver vilka som vījs ut men īven utan Emanuels direkta inflytande finns det mycket som tyder pī att en och annan jude kommer att ingī i staben. Barack Obama har under hela valrīrelsen (i likhet med alla andra presidentkandidater) intygat sitt odelade stīd till Israel och det judiska folket. Han har dessutom haft ett flertal judar bland sina nīrmaste rīdgivare under valrīrelsen.

Bland de frīmsta īr David Axelrod som var chefen och arkitekten bakom Obamas uppenbarligen framgīngsrika presidentvalskampanj. Axelrod har utsetts till att bli chefsrīdgivare till den blivande presidenten, varmed Barack Obamas tvī nīrmaste mīn sīledes kommer att vara judar.

Nīgra av ytterligare viktigare judiska rīdgivare som eventuellt kan komma att belīnas med inflytelserika poster īr:

Dennis Ross. Ross īr expert pī Mellanīstern-frīgor och jobbar vid den proisraeliska lobbygruppen Washington Institute for Near East Policy (som stīds av AIPAC). Tidigare har han bland annat varit chefsfīrhandlare nīr Clinton fīrsīkte mīkla fred mellan Yasser Arafat och Ariel Sharon. Efter misslyckandet menade Ross att det var Arafats fel att det inte blev nīgon fred. Han har ocksī fīrsvarat muren som līper genom palestinska omrīden och inneburit enorma fīrluster fīr den palestinska befolkningen.

Stīngslet īr nīdvīndigt. Det bidrar till att ge Israel stīrre trygghet ( mot infiltrerande terrorister ) och līser de demografiska problemen. Men enligt min mening bīr denna barriīr byggas, inte inne pī Vīstbanken, utan utmed. Det īr helt klart, om man efterstrīvar en politisk līsning med tvī stater, en israelisk och en palestinsk, att man inte kan vara emot stīngslet.

Anthony Lake. Lake var tidigare sīkerhetsrīdgivare i Clintons stab och tillhīrde dem som tidigt stīdde Obama. Lake īr inte etnisk jude utan har konverterat till judendomen.

Mara Rudman. Rudman ingick i ocksī i staben av sīkerhetsrīdgivare hos Clinton. Sedan dess har hon varit ordfīrande fīr the International Commission on Holocaust Era Insurance Claims, ICHEIC. Hon har ocksī arbetat som rīdgivare till lobbyorganisationen Middle East Progress.

Dan Shapiro. Shapiro meddelade i februari 2007 att han skulle bli Obamas politiska rīdgivare. Tidigare har han varit rīdgivare īt senator Bill Nelson och har ingītt i staben av sīkerhetsrīdgiare īt Clinton. Shapiro sīgs vara Obamas talskrivare i frīgor som rīr Mellanīstern.

Eric Lynn. Lynn har varit Shapiros stīllfīretrīdare under valrīrelsen. Lynn īr Obamas rīdgivare i Mellanīstern-frīgor och Obamas līnk till de amerikanska judiska fīrsamlingarna. Bīde Lynn och Shapiro har kopplingar till AIPAC.

Daniel Kurtzer. Kurtzer anslīt sig till Obamas kampanj under primīrvalen. Han har tidigare uppmīrksammats dī Clinton gjorde honom till den fīrsta judiska amerikanska ambassadīren i Egypten. George W. Bush gjorde honom senare till den fīrsta ortodoxa judiska amerikanska ambassadīren i Israel. 2005 ītervīnde han till USA fīr att arbeta pī Princeton University. Han utbildar ocksī judiska barn infīr deras bar mitzvah.

Diskussionerna om vem som kommer att utses till utrikesminister īr heta. Bland namnen som nīmnts finns halvjuden John Kerry som tidigare kandiderat fīr presidentposten.

De tvī huvudkandidaterna till den viktiga posten som finansminister īr juden Larry Summers och juden Timothy Geithner. Larry Summers var tidigare finansminister under Clinton īren 1999-2001 och ingick redan tidigare i Clintons administration. Fīr nīrvarande har han en professorstjīnst i ekonomi vid Harvarduniversitetet. Timothy Geithner ī sin sida īr ordfīrande fīr Federal Reserve i New York.

Den 20 januari kommer Barack Obama att svīra presidenteden. Det īr en stor dag fīr Amerikas svarta befolkning, men en stīrre dag fīr den judiska befolkningen som genom detta val sīkrat īn mer makt īn tidigare.


Relaterat

Barack Obama blir USA:s president
Obama valde Joseph Biden till vicekandidat
Obama vill stīrka banden till Israel
USA ger Israel stīd vid flygbombning mot Iran
Israel vann USA:s presidentval
Mīnga judar bland Washingtons mest inflytelserika
USA fīr den mest judiska kongressen nīgonsin
Dean ny ordfīrande fīr demokraternas nationalkommittī
Jude utsedd till ordfīrande fīr republikanernas nationalkommittī
Judar fīr tunga poster i det amerikanska utrikesdepartementet

Senaste reportage frīn nsf.nu

Kampen gīr vidare

Folkfronten

Līrdagen den 22 november beslutade Nationalsocialistisk front (NSF) att īverfīra samtliga sina tillgīngar till det nystartade partiet Folkfronten dī vi anser att detta parti har mījlighet att īterskapa ett svenskt Sverige. Detta innebīr ocksī ett bokslut fīr Nationalsocialistisk front. Beslutet har fattats efter en līngre tids īvervīgande och en utredning av partiets framsteg i relation till den utveckling som krīvs fīr att skapa ett svenskt Sverige.

Līsīmer
Aktivitetsrapporter

Motstīndsrapporter frīn ett urval av de aktiviteter som vīra aktivister utfīr.

Senaste nytt frīn arminius.se